3. Ulusal “İstanbul” Temalı Fotoğraf Yarışması “ İstanbul’un Simgeleri 1

YARIŞMANIN KONUSU: İstanbul’un Simgeleri Kentler – Simgeler Her kent; tarihsel, kültürel ve doğal simgelerle dünya denilen sahnede yerini alır. Bazen bir yapı, bazen bir doğal oluşum, bazen de gündelik yaşamdan bir parça, ait olduğu kentin temsiline dönüşür. Fotoğrafın keşfi ile birlikte, fotoğrafçılar bir anlamda “ simge üreticisi” olmuşlar ve yine simgeler dünyasını, “yaşayan”, değişen” ve “yenilenen” bir organizma haline getirmişlerdir. Fotoğraf, kentlerin simgelerine , yeni simgeler eklerken, eski s imgeleri de “zamanın ruhu” ile yeniden üretir… İstanbul… Tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla yaşayan bir şehir… Ve dünyanın hiç bir kentinde olmayan dinamizmi ile “ simge avcılarını” çağırıyor.
KATILIM: Seçici Kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları ile TFSF Temsilcisi, İBB Kültürel ve Sosyal İşler Daire Baş kanlığı ve Daire Başkanlığına bağlı Müdürlüklerin yöneticileri, MSGSÜ Fotoğraf Bölümü Yöneticileri ile İFSAK Yönetim Kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları dışında ülkemizde yerleşik tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır.
KATILIM ŞARTLARI:
Fotoğraf Sayısı: Her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) eser ile yarışmaya katılabilecektir.
Fotoğraflar Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah – Beyaz olarak sunulabilecektir.
Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
Fotoğrafların çeşitli dijital fotoğraf işleme programları ile işlenmesine yönelik herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ö dül ve sergileme almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almış olduğunun ortaya çı kması durumunda katılımcıya kural ihlali işlemi uygulanır.
Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
Katılımcı, internet sitesine yarışma iç in yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göste rmeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
Kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödü l verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade 2 / 4 etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.
Kural ihlali yapan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince 1 (bir) yıl sü re ile kısıtlanır. Daha önce kural ihlali cezası almış olan katılımcıların ikinci defa kural ihlali yapması durumunda TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince süresiz olarak kısıtlanır.
Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle k ısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
DİĞER HUSUSLAR: Yarışmaya katılım ücretsizdir.
Yarışmada ödül , mansiyon alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların yayın, telif, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte İBB’ye ait olacaktır. Bu eserler İBB’ nin arşivinde saklanacaktır. Ödül ve mansiyon alan eserler ile satın alınan eserler İBB tarafından kitap, reklam, broşür, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı ismi belirtilmek koşuluyla kullanılabilir. 3 / 4
Yarışmada başarılı olan eserler TFSF’nin ve nlineyarismalar.org sitesinde yayınlanacak ve ayrıca TFSF yayını olan Almanak 2015’te yer alacaktır.  Katılımcılar bu şekilde kullanılan fotoğrafları için verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini gayrik abili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
Planlanan sergi için derece alan fotoğraflar İBB tarafından bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir. Fotoğraflar bastırıldıktan sonra İBB arşivine kaldırılacak ve serginin dolaşımı söz konusu olduğunda bu dolaşımda yer alabilecektir. Yarışmaya katılan yarışmacılar, belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklardır.
SEÇİCİ KURUL (Ada göre alf abetik sıra ile ): Ersin ALOK Kamil FIRAT Niha l KAFALI Ömer ALTAN Sezai GÜLŞEN Şevket DEDELİOĞLU Tanju AKLEMAN Seçici Kurul en az 5 (b eş ) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde Beş seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir. TFSF Temsilcisi: Çetin KAYA
ÖDÜL LER: 1.lik Ödülü : 8 . 000 TL 2.lik Ödülü : 6 .500 TL 3.lük Ödülü : 5 . 000 TL İBB Özel Ödülü : 3 . 000 TL MSGSÜ Özel Ödülü : 3 . 000 TL İFSAK Özel Ödülü : 3 . 000 TL Mansiyon ( 12 adet) : 1 . 500 TL Satın A lma (En fazla 80 adet) : 250 TL
YARIŞMA TAKVİMİ : Yarışmanın Başlama Tarihi : 15.06.2015
Son Başvuru tarihi : 27.11.2015 Cuma saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Birinci Değerlendirmesi : 02.12.2015
Seçici Kurul İkinci Değerlendirmesi : 09.12.2015
Sonuçların Açıklanması : 12.12.2015 Ödül Töreni, Sergi ve Kokteyl : Aralık 2015