Afrika’da kuraklıkla savaşan küçük bir ülke olan Cibuti’de Urko Sanchez Architecture, uluslararası kuruluş SOS Children Villages Vakfı’nın girişimiyle bölgenin zorlu iklim koşullarına ve yerel halkın geleneklerine uyum sağlayabilecek 15 konutluk bir çocuk köyü tasarladı.

Planlarını üç anahtar prensibe dayandıran tasarım ekibi, önce benzer kültür ve hava koşullarında yer alan evleri araştırmaya yönelmiş.İlk olarak araç girişine izin vermeyerek çocuklar için güvenli bir çevre oluşturması düşünülmüş.

Böylelikle projedeki dar sokakların ve meydanların sürekli rekreasyon alanları haline gelmesi sağlanmış. İkinci olarak, kamusal ve özel alanlar iyi tanımlanacak şekilde açık alan çeşitliliğinin yaratılmasına önem verilmiş.

Son olarak da, köy sakinlerinin kendi bitkilerini ve ağaçlarını yetiştirmesi teşvik edilerek alanda yerel bitkilerin yerleştirilmesine dikkat edilmiş.

Plan dahilinde yerleştirilen konutlar birbirlerine bitişik konumlandırılarak gölgelik alanlar oluşturulmuş. Aynı şekilde plan şeması ile doğal havalandırmanın yaratılabileceği, sıcak havayı tahliye edecek bacalar inşa edilmiş