Bebeklerde Planlı Gelişim 1

Aileler bebek sahibi olduktan sonra ciddi bir süreci yaşamaya başlarlar. Bebeklerin sağlıklı olması ve normal gelişime müsait durumda olmaları, bu sürecin seyri ile ilgili ipuçlarını da verir. Gerek uzman kontrolünde planlı gelişim, gerek doktorlara danışarak bir takım planlamalar yapılır. Beslenme durumlarından eğitimlere, sanatsal faaliyetlerden sosyal zekanın gelişimine kadar çok sayıda alanda ailelerin uygulayacağı metotlar ve atacakları adımlar planlı şekilde sürdürülmek için tasarlanır. Bu noktada elbette ki bebeklerin planlı gelişimleri de ana başlık olarak ailelerin karşısında yer alır.

Planlı Gelişimin Önemi

Bebeklerin hem fiziksel, hem de zihinsel gelişimleri açısından uzman tavsiyeli programların yapılması önemlidir. Bebeğin hangi aylarda konuşacağı, hangi aylarda diş çıkaracağı, hangi zamanlarda belli konuların üzerine eğilinmesi gerekliliği ve benzer çok sayıda konu, planlı gelişim dâhilinde değerlendirilir.

Planlı bebek gelişimi, çocuğun sağlıklı bir birey olması açısından son derece önemlidir. Hem fiziki sağlık, hem de ruhsal sağlık noktalarında bu gelişimler eksiksiz sürdürülmelidir. Eksik kalınan ya da önlem alınması gereken noktalarda doktorlardan ve uzmanlardan yardım alınabilir. Örneğin bebeğin 3 ila 5 aylık döneminde atılacak adımlar ve dikkat edilmesi gereken noktalar, bu şekilde kolaylık aşılabilir.

Planlı Gelişim Takibinin Yararı

Belli başlı gelişim adımlarının yine önceden belirlenmiş standartlara ve tablolara göre takip edilmesi, bebeğin sağlıklı bir şekilde gelişim göstermesi ile ilgili ipuçlarını da verir. Ebeveynlerin hangi zaman aralığında neyi yapması gerektiği ve bebeği ile ilgili neler beklendiği gibi konular, bu başlığın en önemli konusunu oluşturur. Keza bebeğin olması gereken orantılar, standartlar vb. dâhilinde sağlıklı ve doğru bir biçimde gelişmesi, söz konusu planlamaların doğasına uygun şekilde ilerletilmesi ile mümkündür.

Muhtemel sıkıntılar, geç kalınmışlıklar, bebek ile ilgili bir takım sorunların var olduğuna işaret edebilir. Bunun için de planlı gelişim adımlarının sıkı takibi, çeşitli kontrollerin yapılması, beslenme programında hangi ay nelerin tüketilmesi gerektiği ve bunlara benzer diğer noktalar önem kazanır. Fiziki olarak daha güçlü, mental olarak daha sağlam olan bireylerin bebeklik çağlarında gelişimi süreçlerinin doğru ve hassas ilerlediği tespit edilir.