Bir Palimpsest Kent Olarak İstanbul 3. Makale Seçkisi 1

IAPS-CS Network aktiviteleri kapsamında bir makale seçkisi yapılacaktır. Katılımcılardan “Bir ‘Palımpsest’ Kent Olarak ve Sonsuz Tasarım Katmanları” ana teması çerçevesinde ele alınması beklenen makalelerinde, Bienal ana teması içinde vurgu yapılan önermeler, özellikle “türümüz, sonsuz tasarım katmanları arasında durmaktadır” önermesi anahtar bir kavram olarak ele alınmalıdır. Bienal temasında bahsedildiği haliyle (temayı güçlendirecek biçimde temanın açıklanması için İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin seçilmesi yoluyla da vurgulandığı gibi) geçmişten tam da bugüne kadar uzanan bir “arkeoloji projesi” olması hedeflenen bienal, varlığından bu yana tasarlayan bir canlı olma özelliği atfettiği insanın tasarımlarına odaklanır. İstanbul da, fiziki olarak da katmanlarında barındırdığı, farklı zamanlara ait tasarlanmış öğeler aracılığıyla dikey bir kesit oluşturmaktadır. Söz konusu kesit, ‘palimpsest’ örneğinde olduğu gibi homojen değildir ve birçok koşula ve tarihin de işleyişine bağlı olarak doğrusal olmayan bir nitelik taşır. Hangi tarihsel katmanın diğerini dönüştürdüğü, hangi durumlarda geçmişin gelecek karşısında haklı çıkarak yeniden işlerlik kazandığı vb. durumlar tam da şehrin o coğrafi alanında bizatihi gerçekleşen kendine has durumların sonucudur. Sonuçlar da koşullar gibi sürekli yenilenerek kendilerinden daha güncel sonuçların tetikleyicisi ya da nedeni haline gelir; şehir içindeki sonsuz tasarım döngüsü böylece devam eder. “türümüz, sonsuz tasarım katmanları arasında durmaktadır” önermesini temel alan makale seçkisi de bu dönüşümün nedenleri ve sonuçlarından çok olasılıklarına odaklanmaktadır, çünkü bu noktada dönüşümün sonsuzluğunu garanti eden unsur aslında olasılıklar yani yaşamdır. Tasarlayan bir özne olarak insan, yalnızca tasarım güdüsü taşıdığı anlarda değil, olasılıkları hissedip koşulları olasılıklar yönünde dönüştürmeye çalıştığı veya olasılıkları görmezden gelerek günceli kuvvetlendirdiği anlar aracılığıyla da tasarım yaparak bu döngüye katkıda bulunur. Sonuç olarak, kasıtlı veya kasıtsız eylemleri aracılığıyla her koşulda bir tasarım ortaya koyan ve bu tasarımlar aracılığıyla türünün varlığından bu yana dünyayı dönüştüren tasarlayan-insanın varlığı bağlamında ele alınması beklenen metinler/önermeler ‘palimpsest’ bir kent olarak İstanbul’u incelemeli ve sonsuz tasarım katmanlarını açığa çıkartmak ya da teşvik etmek amacında olmalıdır.
Katılım Koşulları
Seçki, etkinlikler dizisinin belirlenmiş ana teması ile ilişkili olarak, son beş yıl içinde tez çalışmasını tamamlamış ya da halen çalışmasına devam etmekte olan Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin katılabileceği bir makale yarışmasıdır. Kabul edilen makalelerin tümünün, 17 Aralık 2016 tarihinde gerçekleşecek olan 3. IAPS-CS Kültür ve Mekan Buluşmaları Sempozyumu’nda sunulması beklenmektedir. Jüri değerlendirmesi sonucunda seçilen makaleler ise indeksli bir dergide yayın haline getirilecektir. Katılımcıların kısa özgeçmişlerini ve 500 kelimelik, kaynak referanslı makale özetlerini, Türkçe ve İngilizce olarak, 23 Eylül 2016 tarihine kadar https://goo.gl/forms/V0dRirdFzIPf7GWv1 adresindeki çevrimiçi formu doldurarak göndermeleri gerekmektedir.
Katılım Ücreti: Katılım ücreti 75 TL’dir. Ücret, özetleri kabul edilen katılımcılar tarafından ödenecektir. Kıdem Sanat’ ın – Finansbank A.Ş Kayseri Sanayi Şubesi(Şube No: 381) (Hesap no:0056 3103 00) TR36 0011 1000 0000 0056 3103 00 IBAN Numaralı hesabına yatırılacaktır. Açıklama kısmına IAPS-CS Etkinlikleri-Makale Seçkisi ücreti yazılmalı, ayrıca Ad-Soyad ve T.C. kimlik numarası bilgileri eksiksiz olarak belirtilmelidir. Her bir makale için ücretin yatırıldığını gösterir bir belge (ATM makbuzu, internet bankacılığı çıktısı vb.), aktivite e-posta adresine ([email protected]) gönderilecektir.
Bilimsel Komite/Jüri
Orhan Hacıhasanoglu, Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Ayşe Özbil Torun, Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
Levent Şentürk, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Murat Şahin, Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Hülya Turgut, Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Belkıs Uluoğlu, İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Duygu Yarımbaş, MSGSÜ, Mimarlık Fakültesi, (2014 İKSV Tasarım Bienali IAPS-CS Network Aktiviteleri kapsamında düzenlenen Makale Seçkisinde ödül alan makale yazarı)
Takvim
Duyuru: Ağustos 2016
Makale Özetlerinin Teslimi: 30 Eylül 2016
Kabul Edilen Özetlerin İlanı: 10 Ekim 2016
Makalelerin Gönderilmesi: 21 Kasım 2016
Kültür ve Mekan Buluşmaları 3 (Sempozyum, Kolokyum, Sergi, ödül töreni): 17 Aralık 2016

Leave a Comment