Çorum Valiliği  Ödüllü slogan yarışması düzenliyor 1

Çorum Valiliği tarafın, İlin markalaşmasının önemini vurgulamak, dikkati çekilecek diğer özelliklerine ve alternatif potansiyellerini ortaya çıkarmak amacıyla ödüllü “Çorum Valiliği Slogan Yarışması” adı altında Türkiye çapında slogan yarışması düzenliyor.
Yarışma ile yurdumuzun önemli kültürel ve tarihsel destinasyonlarından olan Çorum İlinin, tarihi, kültürel ve doğal özelliklerini yansıtan ve “Akılda kalıcı özellik taşıyan sözler” aracılığı ile tanıtım faaliyetlerine katkıda bulunmak, ayrıca slogan yarışmasına katılacak hedef kitle arasında Çorum ilinin söz konusu değerleri ile ilgili farkındalık yaratması hedeflenmektedir.
“Çorum Valiliği Slogan Yarışması” ile ilgili yarışma takvimi ve ödüller ile ilgili bilgi şu şekildedir.
• Yarışma Duyurusu: 5 Mart 2015
• Son Teslim Tarihi: 6 Nisan 2015 (başvurular www.corum.gov.tr adresinden ilgili kısımda bulunan form doldurularak çevrim içi olarak yapılacaktır)
• Seçici Kurul Değerlendirmesi: 10 Nisan 2015
• Sonuçların Açıklanması: 13 Nisan 2015 (www.corum.gov.tr adresinden ve yerel basın aracılığı ile duyurulacaktır)
• Ödüllerin Verilmesi: 15 Nisan 2015
Ödüller:
Birincilik ödülü 1000 TL
İkincilik ödülü 500 TL
Üçüncülük ödülü 250 TL
Mansiyon ödülü 250 TL
ÇORUM VALİLİĞİ SLOGAN YARIŞMASI İçin ŞARTNAME
1. DÜZENLEYEN KURUM
Çorum Valiliği
2. KONU
Çorum il toprakları tarihi devirlerin en başından beri insan yerleşimine sahip olmuştur. Yapılan çalışmalar sonucunda, yontma taş çağı (Paleolitik) Cilalı Taş Devrinde (Neolitik) kalkolitik dönemin 4. aşamasında Çorum bölgesinde insan yerleşimlerinin bulunduğunu ortaya çıkarmıştır. Yani zamanda kadim devirlerde kurulan ilk merkezi Anadolu siyasi birliği ve devleti bu topraklardan çıkıp Anadolu’ya hükmetmiştir. Yerleşimler bu dönemden itibaren devamlılık göstermiştir. Çorum ve çevresi daha sonra Hitit, Frig, Kimmer, Med, Pers, Galat, Roma, Bizans, Selçuklu, Danişment, Moğol, Ertena, Kadı Burhanettin ve Osmanlı hâkimiyetine girmiştir.
Çorum, binlerce yıldır çeşitli uygarlıkların yan yana ve üst üste oluşturduğu, yerli Anadolu kültür geleneğini devam ettiren illerin başında gelmekle birlikte merkez ilçenin tümüyle şehir olarak kurulması 11. yüzyıla kadar iner. Müslüman Türklerce kurulmuş nadir Anadolu şehirlerinden birisidir. Maddi kültür belgelerinin zenginliği açısından adeta bir açık hava müzesi görünümünde olan Çorum yöresi tarihsel ve kültürel açıdan yazılı tarihin en büyük değerlerinden bir tanesidir.
İlimizin markalaşmasının önemini vurgulamak, dikkat çekmeyen diğer özelliklerine ve alternatif potansiyellerini ortaya çıkararak markalaştırmak amacıyla Çorum Valiliği tarafından Türkiye çapında slogan yarışması düzenlenmiştir. 01.Mart.2015 ile 10.Nisan.2015 mesai bitimine kadar devam edecek yarışma tüm halkımıza açık olup yarışmada dereceye girecek olan katılımcılar ödüllendirilecektir.
3. AMAÇ
Çorum Valiliği’nce düzenlenecek yarışma ile ilimizin dikkat çekici özelliklerini ve alternatif potansiyellerini ortaya çıkarmak, tarihi, kültürel ve doğal özelliklerini yansıtan ve akılda kalıcı ve ilimizi çağrıştırıcı sözler aracılığı ile tanıtım faaliyetlerine katkıda bulunarak markalaşmasına yardımcı olmak, ayrıca slogan yarışmasına katılacak hedef kitle arasında Çorum ilinin söz konusu değerleri ile ilgili farkındalık yaratmak hedeflenmektedir.
4. YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma Duyurusu 05 /Mart/ 2015
Son Teslim Tarihi 06 /Nisan/ 2015
Seçici Kurul Değerlendirmesi 10 /Nisan/ 2015
Sonuçların Açıklanması 13 /Nisan/ 2015
Ödüllerin Verilmesi 15 /Nisan/ 2015
5. YARIŞMA KOŞULLARI
i. Yarışma ulusal ve tek kademeli olup, tüm yurttaşlarımıza açıktır.
ii. Her yarışmacı en fazla 3 slogan ile katılabilir, ancak aynı kişi birden fazla ödül kazanmaya hak kazanamaz.
iii. Seçici kurul üyeleri ve yakınları yarışmaya katılamazlar.
iv. Yarışmaya katılanlar,
a. Yarışmaya katılacak katılımcının belirlediği sloganlarla birlikte Adı-Soyadı, TC kimlik numarası, açık adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kısa özgeçmişinin yeraldığı “Çorum Valiliği Slogan Yarışması Katılım Formu”nu doldurarak [email protected] mail adresine göndermesi gerekmektedir.
b. Sloganlar yalın ve net mesaj vermeli, kısa ve etkili olmalı (azami 6 kelime), akılda kalıcı olmalı, orijinal ve farklı olmalı, rekabetçi ve iddialı olmalıdır.
c. Yarışmaya katılan sloganın orijinal olması, ilk defa dile getiriliyor olması ve herhangi bir şekilde daha önce kullanılmamış olması ve daha önce kullanılan söz dizimlerinin değiştirilmesinden elde edilmemiş olması gerekmektedir.
v. Oluşturulacak seçici kurul tarafından yarışmada sunulan sloganlar değerlendirilip, değerlendirme sonucu dereceye giren katılımcılar belirlenecektir.
vi. Katılımcı; dereceye giren sloganın Çorum Valiliği’ne beyan ettiği alanlarda süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve benzeri şekilde umuma arzı ile ilgili bilumum haklar için Çorum Valiliği’ne tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.
vii. Bu şekilde kullanılan sloganlar için, slogan sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve sloganın yukarıdaki şekilde kullanılmasını ve bu sloganlarda zaman içinde doğabilecek ihtiyaçlara göre değişiklik yapılmasını men etmeyeceğini veya bu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı veya maddi ve manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Çorum Valiliği seçilen sloganlar için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir.
viii. Katılımcı, Çorum Valiliği’nin ödül alan sloganları kendi adına marka olarak tescil ettirme hakkı bulunduğunu gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
ix. Ödül kazanan sloganlar; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, Çorum Valiliği’ni temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.
x. Katılım formunu doldurup yarışmaya katılan tüm yarışmacılar, bu şartnamedeki bütün katılma ve yarışma şartlarını, Seçici Kurul ve Çorum Valiliği kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.
6. ÖDÜLLER
Birincilik Ödülü 1.000 ₺
İkincilik Ödülü 500 ₺
Üçüncülük Ödülü 250 ₺
Mansiyon 250 ₺
7. YARIŞMA SEÇİCİ KURULU
Seçici kurul Çorum Valiliği tarafından belirlenecek biri Kurul Başkanı olmak üzere 7 kişiden oluşacaktır.
8. DİĞER KOŞULLAR
Şartnamenin ana ilke ve esasları çerçevesinde, ortaya çıkabilecek aksaklıklar ve tereddütlere yönelik tedbirleri almaya ve bunun için gerektiğinde internet sitesinden önceden duyurmak kaydıyla değişiklik yapmaya, özel ve ek şartnameler hazırlamaya Çorum Valiliği yetkilidir.
İLETİŞİM VE BAŞVURUNUN YAPILACAĞI YER:
Çorum Valiliği Sinerji Merkezi
Adres : Gazi Cad. Valilik Ek Bina Kat:7 ÇORUM
Tel : 0.364.201 01 86
Faks : 0.364.201 01 76
E-posta: [email protected]
Ayrıntılı Bilgi: Erdem ÖNAL

Leave a Comment