Devlet Fotoğraf Yarışması 17. kez düzenlenecek 1

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’deki fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını desteklemek amacıyla 17. kez ‘Devlet Fotoğraf Yarışması’ düzenledi. Fotoğrafların kayıtlı olduğu CD/DVD ve Katılım Formları 11-22 Nisan tarihleri arasında Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü adresine teslim edilebilecek.
Konusu insan, yaşam ve doğal hayat, tarihi yapılar, deneysel çalışmalar olan yarışmaya, seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınlıkları olanlar dışında 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti uyruklu yaşayan tüm sanatçılar katılabilecek.
Daha önceden herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş eserlerin de kabul edildiği yarışmada katılımcı, gönderdiği eser/eserlerin kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmek zorunda. Katılımcı kendisine ait olmayan fotoğrafla başvurması halinde, telif hakları ve diğer haklarla ilgili hukuksal sorumluluk şahsına ait olacak. Eseri ödül alan veya sergilenmeye değer bulunan katılımcının bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiğinin ortaya çıkması veya tespit edilmesi halinde bu yarışma ile elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınacak. Yarışmaya eser verecek olan sanatçılar, belirlenen konularda kendi anlatım biçimine uygun farklı bakış açıları ve her türlü yaklaşımı/ yorumu kullanmakta serbest olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği ile ilgili hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyeceğini bildirdi.
Katılım formları ve şartname, bakanlığın web siteleri (www.kulturturizm.gov.tr, www.guzelsanatlar.gov.tr ve www.kulturportali.gov.tr) adreslerinden ayrıca, toplama merkezinden, Valiliklerden (İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri) ve ilgili fakülte ve derneklerden temin edilebilecek.
Fotoğrafların kayıtlı olduğu CD/DVD ve Katılım Formları 11-22 Nisan 2016 tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü adresine kargo ya da posta ile gönderilecek veya teslim makbuzu karşılığında elden teslim edilebilecek.
SEÇİCİ KURUL 894 FOTOĞRAFI BELİRLEYECEK, SERGİ MARAŞ’TA
Dört akademisyen/sanatçı ve bir bakanlık temsilcisinden oluşturulan Seçici Kurul, 2016 yılı Mayıs ayı içerisinde Ankara’da toplanarak, her bir kategoriden ayrı ayrı 3 Başarı Ödülü ve 25 sergilenmeye değer olmak üzere toplam 84 fotoğrafı belirleyecek.
Değerlendirme sonucu, bakanlık veya Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü web adreslerinden duyurulacak.
17. Devlet Fotoğraf Yarışması’nda, başarı ödülüne değer görülecek her bir kategorideki üç (3) fotoğraf için ayrı ayrı 5.000-TL ve Başarı Belgesi, sergilenmeye değer görülecek her bir kategorideki yirmibeş (25) fotoğraf için ayrı ayrı 200-TL ve Katılım Belgesi verilecek.
Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi, 2016 yılı Haziran ayında Kahramanmaraş’ta açılacak. Yarışmanın ödül töreni ve sergi açılış tarihi daha sonra bakanlık ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü internet adresleri üzerinden ayrıca duyurulacak.