Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. A. Cem Özal’ın sergisi Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi’nde açıldı.
Sergi açılışında konuşma yapan Yrd. Doç. Dr. A. Cem Özal, “Bu serginin açılışında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu sergide, gözümün gördüğü, kalbimin hissettiği şeyleri paylaşmak istedim. Çalışmalardan bir çoğu yeni dönem içinde yapmış olduğum çalışmalar. Hikayeden ve nesnellikten uzaklaşarak işin aslını yansıtmaya çalıştım” dedi.

A. CEM ÖZAL KİMDİR?

Zonguldak’ta 1972 yılında doğan Özal, 1995 yılında DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Aynı yıl yine DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim-İş Eğitimi Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine başladı. 1998 yılında “20.Yüzyılda Sanatın Kavramsallaşması ve Nedenleri Üzerine Bir İnceleme” konulu tez çalışmasını yaparak mezun oldu. 1999 Yılında DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Sanatta Yeterlik Programı’nı kazandı. 2006’da “İnformel Sanat Bağlamında Lirik Soyutlamalarıyla Wolfgang Schulze” konulu teziyle programı tamamladı. Kişisel sergilerinin yanında çoğu yarışma sergisi olmak üzere pek çok sergiye katılan sanatçı halen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda görevine devam ediyor.