“Geleceğin Ustaları” Geleneksel Sanatlar Yarışması 2015 başlıyor! 1

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan
“Geleceğin Ustaları” Yarışması son başvuru tarihi 31 Aralık 2015!
Hüsn-i Hat, tezhip, minyatür, çini, ebru, kaatı’, cilt ve kalemişi olmak üzere 8 dalda düzenlenecek olan bu yıl ki yarışmada, ilk 3‘e giren yarışmacılar için para ödülü, ayrıca her dalda 5 esere sergileme ödülü verilecektir. Eserler, Hüsn-i Hat şartnamesinde belirtilen kardeşlik temalı ayet ve hadislere uygun olarak hazırlanmalıdır. 41 kişilik seçici kurul, eserleri 3 aşamada değerlendirecektir. Geleneksel sanatlara katkı sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmanın her dalında 5 seçici kurul üyesi görev alacaktır. Uluslararası katılıma açık olan “Geleceğin Ustaları” Yarışması’nın şartnamesi, seçici kurul listesi ve ödül bilgilerine sitemizin diğer bölümlerinden ulaşabilirsiniz.
Genel Katılım Şartları
1- Geleneksel Sanatların gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen bu yarışmanın adı “Geleceğin Ustaları” dır.
2- 8 dalda düzenlenen yarışmanın alanları şu şekildedir;
1- Hüsn-i Hat
2- Tezhip
3- Minyatür
4- Ebru
5- Kaatı’
6- Cilt
7- Çini
8- Kalemişi
3- Yarışmaya gönderilecek eserler ilan edilen seçici kurul tarafından değerlendirilecektir. Her yıl içeriğe göre seçici kurulda değişiklikler yapılabilir.
4- Yarışma dalları ile ilgili esaslar Yarışma Şartnamesinde yer almaktadır.
5- Yarışma Genel Katılım Şartları ve Yarışma Şartnamesinde her yıl değişiklik yapılabilir. İlgili şartlar ve şartnameler sadece 2015 yılı için geçerlidir.
6- Yarışmaya seçici kurul üyeleri dışında amatör veya profesyonel tüm sanatçılar ile sanat öğrencileri katılabilir. Seçici kurul üyelerinin akraba ve öğrencileri de yarışmaya katılabilir.
7- Yarışmaya her sanatçı sadece bir eserle katılabilecektir.
8- Her katılımcı yarışmaya en fazla bir dalda katılabilir.
9- Yarışmaya başvuru için herhangi bir yaş ve eğitim düzeyi sınırlaması bulunmamaktadır.
10- Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve yabancı ülke vatandaşları başvurabilir. Ayrıca yurt içinden ve yurt dışından başvuru yapılabilir.
11- Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserin başkasına ait olması durumunda doğabilecek telif hakkı ihlallerinin hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabullerin dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamalarında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz.
12- Yarışmaya gönderilecek eser 2015 yılında hazırlanmış, daha önce hiçbir yerde sergilenmemiş veya yayınlanmamış olmalıdır.
13-Ödül alan veya almayan bütün eserler, yarışma ve sergi sonrasında katılımcılara iade edilecektir.
14- Seçici kurul tarafından herhangi bir eserin ödüle layık görülmemesi durumunda o alandaki ödüler iptal edilir.
15- Dernek, yarışmaya gönderilen eserlerin görselleri, eser ve sanatçı ile ilgili bilgileri eser ödül alsın ya da almasın yarışma ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kitap, katalog, broşür, afiş vb. basılı materyalde, ayrıca tanıtım amacıyla web sitesi, internet ve basın tanıtım çalışmalarında kullanma hakkına sahiptir. Bunun için eser sahibine herhangi bir telif ücreti ödenmeyecektir.
16- Dernek, yarışmaya gönderilen eserleri, eserlerin görsellerini ve ilgili bilgileri ödül alsın ya da almasın sergileme hakkına sahiptir.
17- Yarışmaya gönderilecek eserler dernek merkezine veya dernek yetkilileri tarafından belirlenen mekâna gönderilecektir.
18- Yarışacak eserler, yarışma takvimine uygun şekilde sanatçı tarafından gönderilir ve yarışma sonunda sanatçı tarafından teslim alınır. Eserler teslim edilirken veya teslim alınırken teslim ve tesellüm tutanağı ile işlem yapılması zorunludur.
19-Gönderimler hakkında ek bilgileri sitemizden takip edebilirsiniz.
20- Gönderimlerden kaynaklanan kayıp ve zararlardan Geleneksel Sanatlar Derneği sorumlu olmayacaktır.
21- Yarışmaya gönderilecek eserde veya arkasında hiçbir şekilde isim, imza, mühür vb. tanıtıcı simge kullanılmayacaktır. Yazının arkasına sağ kenara 6 rakam ve 1 harften oluşan bir rumuz yazılacaktır. Sanatçı isim, soyisim, e-posta adresi, varsa internet sitesi, ev telefonu, cep telefonu, yazışma adresi, doğum tarihi, başvurduğu dal, diğer bilgilerinin yazdığı ve “Tüm eserler sahipleri tarafından sergi kapanış tarihini takiben 3 ay içerisinde alınmaz, eserlerin iadesinde iletişim adreslerinden iletişim sağlanamaz ise Geleneksel Sanatlar Derneği yararına satışa çıkarılacaktır.” cümlesini ekleyerek kâğıdı imzalayıp bir mektup zarfına koyarak ağzını yapıştıracak ve zarfın üzerine de eserin arkasındaki rumuzu yazacaktır. Eseri teslim ederken veya gönderirken bu zarfı da birlikte teslim edecektir.
22- Puanlama: Usulüne uygun olarak yarışmaya gönderilen eserler ilk kez seçici kurul huzurunda açılacaktır. Her seçici kurul üyesi bağımsız olarak esere puan verecektir. Her eser için verilen puanların ortalaması alınarak eserin almış olduğu puan belirlenecektir. Seçim 2 aşamadan oluşacaktır. Yarışma şartnamesi ve genel katılım şartlarına uygun olmayan eserler 1. aşamadan önce elenecektir.
1. Aşama: Verilen puanların ortalaması 50 ve üzeri olan eserler ikinci aşamaya geçmeye hak kazanacaktır. İlk aşamada eserler bir arada değerlendirmeye alınacaktır.
2. Aşama: Bu aşamada eserler için puanlama yapılarak oylama sonunda dereceye girenler ve sergilemeye değer görülen eserler belirlenmiş olacaktır.
23- Yarışmada her dal için 1., 2. ve 3. belirlenecektir. Ayrıca sıralamaya giren ilk 5 eser sergi kataloğuna girmeye ve sergilenmeye hak kazanacaktır.
24- Yarışmada ilk 3’e girenlere para ödülü verilecektir. Sergileme hakkı kazanan eserlere para ödülü verilmeyecektir.
25- Yarışmanın bütün seçme aşamaları kamera ile kayıt altına alınacak ve fotoğraflanacaktır.
26- Başvuru Adresi;
Geleneksel Sanatlar Derneği
Cihangir Mahallesi Pürtelaş Sokak Köşe Palas No: 1 Daire: 4 Taksim / Beyoğlu / İstanbul
PK: 34433, Tel: 0212 245 55 71 – 72
www.gelenekselsanatlar.org
27- Yarışma ile ilgili her türlü bilgiye, duyurulara ve yarışma sonuçlarına www.geleceginustalari.org sitesinden ulaşabilirsiniz.
28- Bu yarışmaya başvuran ve yarışmaya kabul edilen her sanatçı yarışmanın bütün koşullarını kabul eder ve şartnamelere uymayı taahhüt eder.
29- Yarışma sonucu açıklandıktan sonra dereceye giremeyen ve 3 ay içerisinde teslim alınmayan eserler dernek yararına satışa sunulacaktır.
YARIŞMA TAKVİMİ
Son teslim tarihi 31 Aralık 2015, Perşembe, 17:00’a kadardır.
Eser Teslim Tarihleri
01-31 Aralık 2015
Seçici Kurul Değerlendirme Tarihleri
02-10 Ocak 2016
Sonuçların Açıklanması
11 Ocak 2016, Pazartesi
Ödül Töreni
13 Şubat 2016, Cumartesi, saat 14:00
Sergi Tarihleri
13-22 Şubat 2016

Leave a Comment