Halkla İlişkiler Çalışmaları Ödüllerine başvurular başladı 1

HİÇ (Halkla İlişkiler Çalışmaları Ödülleri) 2017 süreci “Hiç Durma” sloganıyla başladı. Bursa Halkla İlişkiler Derneği (BHİD) tarafından bu yıl beşinci kez düzenlenecek yarışmada, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim ve pazarlama iletişimi alanındaki başarılı çalışmalar ödüllendiriliyor. Sektörel iletişimin artması ve meslek bilincinin gelişmesi adına ulusal çapta gerçekleştirilen bu önemli organizasyon, etkisini her geçen yıl daha da genişletiyor.
BHİD’in 25. ve HİÇ Ödüllerinin 5. yılı olması nedeniyle 25 Mayıs 2017 tarihinde görkemli bir törenle sahiplerini bulacak ödül başvuru süreci, BHİD Yönetimi, HİÇ Komite Üyeleri, Jüri üyelerinden Erdal Elbay ve Neş’e Yıldırım’ın katılımı ile 9 Ocak’ta Bursa Divan Hotel’de düzenlenen basın toplantısıyla başladı. Başvurular, 7 Nisan’a kadar www.hicodulleri.org adresinden online olarak yapılabilecek.
Toplantıda 2017 HİÇ Ödülleri hakkında ayrıntıları paylaşan BHİD Yönetim Kurulu Başkanı Bedirhan Bozali, “2013 yılında ilk kez düzenlendiğinden bu yana sektörde hep daha iyisini hedefleyenler için yol gösterici olan ‘HİÇ Ödülleri’, mesleğimizde çıtayı yükseltmeye; araştıran, yaptığı işe değer katanların referans noktası olmaya devam ediyor. Başarı tesadüf olamayacak kadar çok emek istiyor. Bunun bilinciyle meslektaşlarımıza diyoruz ki hadi, ‘HİÇ Durma’ hep daha iyisini hedefle” dedi.
HİÇ Ödülleri’ne başvuruların her yıl artmasını, sektörel bilincin gelişmesindeki katkı sağlanması açısından önemsediklerini ifade eden Bozali, “Yarışmamız Bursa’da başlayıp üçüncü yılında ulusala açıldı ve etki alanını kısa sürede genişletti. Meslektaşlarımızla iletişimimiz bu yarışma vesilesiyle daha da kuvvetleniyor, meslek yetkinliklerini artırmak isteyenler için güvenilir bir platform sağlanmış oluyor. Bunun da tabii hem mesleğimize hem de işbirliği yaptığımız her kesime olumlu katkıları var” diye konuştu. HİÇ Ödülleri’nin Bursa’nın kent kimliğine de artıları olduğuna dikkat çeken Bozali “Amacımız ortaya konan nitelikli işlerin ve mesleğimizin itibarının tüm ülkede yükselmesine katkı sağlarken Bursa’yı, Türkiye’nin iletişim merkezlerinden biri haline getirmek ve kentimize ulusal çapta markalaşmış bir organizasyon bırakmak” dedi.
Bozali, 2013 yılında 18 proje ile başvuru yapılan HİÇ Ödülleri’ne 2014 yılında 23, 2015 yılında Bursa ve Türkiye genelinden 37, 2016 yılında ise yine tüm Türkiye’den 42 proje ile başvuru yapıldığını belirterek, projelerin bu yıl da yine mesleğin duayeni isimlerden oluşan güçlü bir jüri tarafından tarafsızca değerlendirileceğinin altını çizdi.
Bursa Halkla İlişkiler Derneği, Bursa’nın seçkin kuruluşlarının iletişim uzmanlarından oluşan üye profili ile Türkiye’nin iletişim alanındaki en önemli Sivil Toplum Kuruluşlarından biri olarak dikkat çekiyor. BHİD, sahip olduğu bu önemli rolle sektörün gelişmesi için sadece Bursa’da değil, Türkiye’nin her noktasında mesleki anlamda olumlu etkileri olacak çalışmalara imza atıyor. HİÇ Ödülleri de mesleğe gönül vermiş profesyonellerin birlikte hareket ederek neler başarabileceğini her yıl bir kez daha ortaya koyuyor.
Son Başvuru Tarihi: 7 Nisan 2017
Ödül Töreni Tarihi: 25 Mayıs 2017
Başvuru adresi: www.hicodulleri.org
İletişim: [email protected]
YARIŞMA KATEGORİLERİ
1. ÖZEL KURUMLAR
a. Kurumsal İletişim
Kurum kültürünü yansıtmak, kurumun itibarını güçlendirmek için çizilen stratejileri, yapılan planları ve uygulamaları içerir.
b. Kurum İçi İletişim
Kurum politika ve hedeflerinin çalışanlara yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar ile çalışanların kuruma aidiyet duygularının pekiştirilmesine yönelik iletişim etkinliklerini kapsar.
c. Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Topluma katkı sağlayan ve değer katan projeleri kapsar.
d. Sponsorluk İletişimi
Kuruluşların, sponsor olarak destekledikleri ve iletişimini yürüttükleri çalışmaları kapsar.
e. Dijital PR
Forum, mailing, haber siteleri gibi internet araçlarında halkla ilişkiler amaçlı paylaşım ve etkileşim çalışmalarını kapsar.
f. Pazarlama İletişimi
Ürün veya hizmet sahibi olan firmaların var olan veya yeni olan ürün ve hizmetlerini alıcılara tanıtmak ve satmak için yaptığı tüm iletişim çalışmalarını kapsar.
2. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK)
STK’ların gerçekleştirdiği projelerin iletişim etkinliklerini kapsar.
3. KAMU KURULUŞLARI
Kamu kuruluşları tarafından üretilen iletişim çalışmalarını kapsar.
4. ÜNİ-PR
İletişim Bölümleri: İletişim fakültelerinde lisans ve yüksekokulların da halkla ilişkiler bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin 2015 – 2016 yılında eğitim amacıyla yazılı, görsel, işitsel, reklâm, halkla ilişkiler ve internet yayıncılığı alanlarında yapmış oldukları çalışmalar ile katılım sağlayabilirler.
Diğer Bölümler: Başta İİBF olmak üzere diğer tüm fakültelerde öğrenim gören öğrenciler halkla ilişkiler alanında yapmış oldukları çalışmalar ile katılım sağlayabilir.
5. JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ
Jüri Özel Ödülü ayrı bir kategori olarak değerlendirilmemelidir. Kurumlar, ajanslar jüri özel ödülü için başvuruda bulunamazlar. Jüri üyeleri HİÇ 2017 için başvuruda bulunmuş projeler arasından uygun bulduğu bir çalışma olursa “jüri Özel Ödülü” verebilir; yok ise verilmemesi hakkını da saklı tutar.
HİÇ 5’E ÖZEL “EN İYİ HİÇ”
HİÇ 2013, HİÇ 2014, HİÇ 2015, HİÇ 2016, HİÇ 2017 ödüle layık görülmüş projelerden genel
bir değerlendirme ile “5 yılın En İyi HİÇ” i seçilecektir.
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Çalışmalar, her biri 20 puan değerinde 5 ana kıstas üzerinden, alt maddeleri dikkate alınarak değerlendirilir.
1. Durum Analizi / Araştırma
Değiştirilmek istenen durumun ne olduğunun tespit edildiği süreçtir. Durum analizi proje döngüsünde ilk aşamayı oluşturduğu için, sorunun doğru ve gereken detayda tanımlanması çok önemlidir.
Durum analizi kapsamında kullanılacak temel yöntem GZFT/SWOT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) Analizidir. Bu yaklaşım, planlama yapılırken kuruluşun güçlü ve zayıf yönleri ile karşı karşıya olduğu fırsat ve tehditleri analiz etmeyi ve geleceğe dönük stratejiler geliştirmeyi ifade eder.
2. Ölçümleme / Değerlendirme
Halkla ilişkiler çalışması ile belirtilen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı sonuçları değerlendirme ve ölçümleme yapma gereğini ortaya koymaktadır. Hazırlanan halkla ilişkiler çalışmasının başarılı olup olmadığı ile ilgili verilere ihtiyaç duyulur. İnceleyeceğiniz projelerde bu veriler şu şekillerde ele alınmış ve ölçümlenmiş olabilir;
– Medya ölçümleme ve değerlendirmesi
– Hedef kitle ile yapılmış etkinlik testleri, anketleri
– Pazarlama amaçlı halkla ilişkilerin satış ve kâra katkısının ölçülmesi.
3. Planlama
– Çalışmanın amacı
– İletişim hedefleri
– Hedef kitle
– Proje paydaşları
– Strateji
– Verilen temel mesaj
– Zamanlama
– Kanallar
– Araçlar
– Çalışma bütçesi
4. Uygulama
Sürecin ayrıntılı anlatımı, varsa karşılaşılan zorluklar, değişiklikler, ilaveler
5. Yaratıcılık
– Özgünlük
– Akılda kalıcılık
JÜRİ
• Prof. Dr. Nilüfer Sezer / İstanbul Ü. İletişim Fak. HİT Bölüm Bşk.
• Prof. Dr. İdil Sayımer / Kocaeli Ü. İletişim Fak. HİT Bölüm Bşk.
• Cüneyt Devrim / Project House Kurucu Ortağı
• Gülçin Yılmaz İzel / 3D İletişim Ajans Başkanı
• Neş’e Yıldırım/ BUSİAD Yönetim Kurulu Üyesi
• Erdal Elbay / KalDer Bursa Yönetim Kurulu Başkanı
• Mustafa Sönmezay / BHİD Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.
2016 YILINDA HİÇ ÖDÜLLERİ’NİN SAHİPLERİ KİMLER OLMUŞTU?
2016 yılında düzenlenen 4. HİÇ Ödülleri’ne toplam 42 proje başvurmuştu. 6 kategoride verilen ödüllerde toplam 6 kurum ve 3 PR ajansı ödüle layık bulunmuştu.
KURUMSAL İLETİŞİM
Firma : Matlı
Proje : Hayvancılık Akademisi Portalı
Ajansı : BPR İletişim Danışmanlığı
KURUM İÇİ İLETİŞİM
Firma : Bursagaz
Proje : Koçluk Sistemi
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
Firma : Goodyear
Proje : Trafikte Gençlik
Ajansı : Benchmark
SPONSORLUK İLETİŞİMİ
Firma : Eker Süt Ürünleri ve Gıda San. Tic. A.Ş.
Proje : Eker I-Run Team
Ajansı : Mese İletişim Danışmanlığı
KAMU KURULUŞLARI
Firma : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Proje : Erişilebilir Turizm, Engelsiz İstanbul
Ajansı : Replikalar
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
Firma : Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği
Proje : Şiddetsiz Bir Dünya

Leave a Comment