İzmir Selçuk Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi Mimari Proje Yarışması 1

Yarışmanın Konusu
“Selçuk Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi Mimari Proje Yarışması” Selçuk Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” uyarınca serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkarılmıştır.
Katılım Esasları
1 – Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,
2 – Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
3 – Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
4 – Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
5 – Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek, (ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
6 – Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
7 – Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
Yarışma Takvimi
Yarışmanın İlanı: 15/08/2016
Son Soru Sorma Tarihi: 15/09/2016
Cevapların Yayın Tarihi: 30/09/2016
Proje Teslim Tarihi: 15/11/2016
Jüri Değerlendirme Başlangıç Tarihi: 25/11/2016
Jüri Üyeleri ve Raportörler
Danışman Jüri Üyeleri
Dahi Zeynel BAKICI, Selçuk Belediye Başkanı
Niyazi PINAR, Selçuk Belediyesi Danışmanı,
Tülay AYARMAN, Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı
Asil Jüri Üyeleri
Tamer BAŞBUĞ, Mimar (Jüri Başkanı)
Cem SORGUÇ, Mimar
Ebru YILMAZ, Y.Mimar
Deniz DOKGÖZ, Y.Mimar
A.Caner İNCE, İnşaat Mühendisi
Yedek Jüri Üyeleri
Ahenk YILMAZ, Mimar
Onur ÖZKOÇ, Mimar
İbrahim BAKIM, İnşaat Mühendisi
Raportörler
Cansu BAKICIOL, Mimar
Pınar MİRİ, Mimar
Yer Görme
Yer görme zorunlu değildir, ancak jüri, yarışmacıların yer görmesini tavsiye etmektedir.
Yarışma Ödülleri
Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödül ve mansiyonlar verilecektir.
Birincilik Ödülü : 50.000,00TL. (ellibintürk lirası)
İkincilik Ödülü : 30.000,00TL. (otuzbintürk lirası)
Üçüncülük Ödülü : 25.000,00TL. (yirmibeşbintürk lirası)
1. Mansiyon : 10.000,00TL. (onbintürk lirası)
2. Mansiyon : 10.000,00 TL. (onbintürk lirası)
3. Mansiyon : 10.000,00 TL. (onbintürk lirası)
4. Mansiyon : 10.000,00 TL. (onbintürk lirası)
5. Mansiyon : 10.000,00 TL. (onbintürk lirası)
Yarışma Başvurusuna İlişkin Esaslar
Yarışmaya katılmak isteyenler 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında “İzmir Selçuk Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi Mimari Proje Yarışması ” şartnamesini alabileceklerdir. Yarışma şartname bedelinin “İzmir Selçuk Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi Mimari Proje Yarışması ” açıklaması ile Selçuk Belediyesine ait Ziraat Bankası Selçuk Şubesi TR51 0001 0005 6107 3979 9050 17 no’lu hesaba veya Selçuk Belediyesi tahsilat veznelerine yatırılması ve alınacak dekontun yarışma raportörlüğüne ibrazı ile şartname ve ekleri elden alınabileceği gibi dekont ile isim, adres, telefon, e-posta bilgilerini içeren belgenin e-posta veya fax ile raportörlüğe gönderilmesi sonrasında yarışma şartnamesi ve ekleri adreslerine gönderilecektir. Yarışma şartnamesi 15/11/2016 tarihine kadar temin edilmelidir. Şartname ve ekleri belediyenin ilgili internet sitesinden indirilebilir.
Şartname Temin Adresi
”İzmir Selçuk Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi Mimari Proje Yarışması” Raportörlüğü Selçuk Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi No: 111 Kat: 2 Fen İşleri Müdürlüğü Selçuk/İZMİR
Tel: (0232) 892 69 25 E-posta: [email protected]