İzmir Ticaret Borsası'ndan "Tarım Gençlerle Yükseliyor" fikir yarışması 1

İzmir Ticaret Borsası (İTB) tarım alanında çalışmalar yapmak isteyen gençlere destek vermek amacıyla bu yıl ikinci kez “Tarım Gençlerle Yükseliyor” fikir yarışması düzenliyor. Yarışmayla birlikte tarımda sürdürülebilirlik ve rekabet gücünü arttırmak adına çağdaş tarımsal uygulamaları geliştirmek, genç kesimin tarım sektörüyle olan ilişkisini güçlendirmek için gençleri tarımsal alanda yenilik yaratacak ve tarımın farklı çalışma alanları ile entegrasyonunu sağlayacak fikirler üretmeye teşvik etmek hedefleniyor.
Bitkisel ve Hayvansal Üretim, Tarımsal Pazarlama ve Markalaşma, Tarımda Bilişim ve Teknoloji, Kırsal Kalkınma ve Kadın konu başlıklarında açılacak yarışmaya 15 Ekim 2017 tarihine kadar başvurular kabul edilecek. Yarışmacılar, www.itb.org.tr/duyurular internet adresinde bulunan yarışma şartnamesindeki başvuru formunu eksiksiz doldurup imzalayarak e-posta ([email protected]), posta yoluyla veya elden İTB’ye ileterek başvuru yapabilecektir.
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme yolunda tarımın çok önemli bir rolü olduğunu belirterek, “Bu nedenle Borsa olarak, yerli ürünleri ve yerli üretimi sonuna kadar destekliyoruz” dedi. Son yıllarda yapılan araştırmaların ülkemizde tarım nüfusunun yaşlandığına işaret ettiğini söyleyen Kestelli, bir tarım ülkesi olan
Türkiye için bu gelişmenin iç açıcı olmadığını ve potansiyelimizi yansıtmadığını vurguladı
İzmir Ticaret Borsası’nın 1891 yılından beri Türkiye ve tarım sektörüne başarıyla hizmet ettiğini belirten Işınsu Kestelli, “Sektörün sorunlarını kendi sorunu olarak gören ve çözüm önerileri üreten Borsamız, geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediğimiz yarışma sayesinde gençlerin tarıma olan ilgisini arttırmada başarıya ulaştı ve farkındalık yarattı. Bu yıl da aynı amaç doğrultusunda gençlerimizi destekleyerek yaratıcı fikirleri ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz. Bizler tarımdaki en büyük avantajımızın gençler olduğuna inanıyoruz ve “Gelenekten Geleceğe” anlayışıyla hareket eden İzmir Ticaret Borsası olarak bu yolda her zaman gençlerimizin arkasındayız” diye konuştu.
15 Ekim 2017’da başvuruların tamamlanmasının ardından Borsa Yönetimi, akademisyenler ve resmi kurum temsilcilerinden oluşacak jüri tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda birinci olan projeye 5.000, ikinci olan projeye 3.000, üçüncü olan projeye ise 2.000 TL para ödülü verilecek. İlk üçün yanı sıra jüri tarafından fikri uygun görülen üç kişiye de 1.000’er TL başarı ödülü verilecek. Sonuçlar, kamuoyuna basın ve İzmir Ticaret Borsası internet sitesi www.itb.org.tr kanalıyla duyurulacak ve kazanılan ödüller hak sahiplerine İzmir Ticaret Borsası’nın belirleyeceği tarihte düzenlenecek tören ile takdim edilecek.

Leave a Comment