Kurumsal Uygulama Nasıl Olmalı 1

Son dönemde teknolojik faaliyetlerin artış göstermesiyle birlikte kurumsal firmalar arasında İnternet üzerinden yayın yapma yarışı başladı. İnternet’in dibi olmayan bir okyanusa benzeten İstanbul Yazılım Firmaları, burasının çok büyük bir pazar olduğuna dikkatleri çekiyor. Bu büyük pazarda kendisine yer bulmayı amaçlayan kurumsal firmalar, kendi uygulamalarını yaptırarak daha fazla insana ulaşmayı amaçlamaktadır. İnternet’in global dünyada hızlı yükselişi sayesinde pazar payında yer bulan kurumsal firmalar, bu sayede daha fazla gelir elde edebilme umudu taşıyor.

Tüm bu gelişmeler ışığında İstanbul Yazılım Firmaları tarafından yazılım şirketlerine hazırlatılan uygulamalar oldukça önem taşımaya başlamıştır. Codextarafından hazırlanan uygulamalarda dikkat edilmesi gereken ve yazılımcıların muhakkak kullanması gereken bazı sistematik gereklilikler bulunmaktadır. Bu sistematik konusunda en önemli adım ise uygulamanın alt yapısal olarak gerekli donanımlara sahip olması ve bu alt yapı sayesinde kullanıcı şikâyetlerini en aza indirmek gelmektedir.

Tüm bunlar göz önüne alındığında Codex , sağlıklı bir alt yapıya sahip olmak için şunlara büyük oranda yatırım yapmaktadır;

1 – Kurumsal Kaynak Planlama (Enterprise Resource Planning – ERP)

2 – Müşteri İlişkileri Yönetimi (CustomerRelationship Management – CRM)

3 – Tedarik Zinciri Yönetimi (SupplyChain Management  – SCM),

Burada ki 3 adım, kurumsal bir uygulama için muhakkak olması gereken sistemlerin başında gelmektedir. Bu 3 sistemden birisinin eksik olması dahi sistemin kolay bir şekilde kullanılmasına ve kullanıcılara rahat bir ortam hazırlama noktasında hataların oluşmasına neden olacaktır. 

Bununla birlikte her kurumsal uygulamada olması gereken bazı özellikler bulunmaktadır. Bu özellikler kurumsal yapılara göre değişiklik gösterebilir olarak tahmin edilse de aslında öyle değildir. Uygulamanın doğru çalışması için hangi alanda hizmet veriyor olursa olsun her kurumsal firmanın uygulamasında olması gereken ortak özellikle aynıdır. Bu özelliklerde genel olarak değerlendirildiğinde 6 kısma ayrılmaktadır.

Kurumsal Uygulamaların Ortak Özellikleri

  1. Veri miktarının fazlalığı
  2. Karmaşık veri ilişkileri
  3. Belirlenmiş bir iş alanı
  4. Dağıtık bir sistem ve diğer sistemler ile entegrasyon
  5. Eş zamanlı erişim

Kullanıcı grupları için çoklu arayüz