KYM Sahra Okulları Uluslararası Mimari Fikir Projesi Yarışması düzenliyor 1

Tropikal Savan İklimi Bölgesi Temel Eğitim Okulu Uluslararası Mimari Fikir Projesi Yarışması

Afrika’da inşa edilecek Sahra Okulları için özgün, yenilikçi, çevreci ve ekonomik okul mimarisi geliştirilmesi amacıyla açılan yarışmaya proje teslim tarihi 26 Kasım 2015.

 YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) danışman üyesi olan Kimse Yok Mu Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Afrika’da kalkınmanın desteklenmesi adına, temel eğitim hizmeti verecek birçok KYM Sahra Okulu’nu 5 yıl içinde inşa ederek, Afrika kıtasında ihtiyacı olan ülke ve bölge milli eğitim kurumlarına teslim edecektir. Yarışma, farklı ülkelerde inşa edilmesi planlanan Sahra Okulları için özgün, yenilikçi, çevreci ve ekonomik okul mimarisi tasarımların geliştirilmesine ve yenilikçi fikirlerin uygulanmasına destek olmayı amaçlamaktadır.
Yapılması amaçlanan okulların sürdürülebilir olmaları gerektiği için iklimden bağımsız tasarlanmaları düşünülemez. Bu nedenle yarışma Afrika’da yaygın olan bir iklim seçilerek bu iklim kuşağının etkin olduğu alanlar için düşünülmüştür. Bunun ötesinde Afrika’da ki diğer iklim kuşakları için ilerleyen süreçte yeni yarışmalar açılması planlanmaktadır.
YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmanın ilanı: 15 Temmuz 2015
Soru sormak için son gün: 25 Eylül 2015
Yanıtların ilanı: 30 Eylül 2015
Proje teslim tarihi (yükleme tarih ve saati): 26 Kasım 2015 (UTC/GMT+2, 23:00’e kadar)
Online Jüri Serbest Değerlendirme Dönemi: 26 Kasım – 1 Aralık 2015
Jürinin değerlendirmesi: 2-3 Aralık 2015
Yarışma sonucunun açıklanması: 4 Aralık 2015
Ödül töreni ve tanıtım tarihi: 20 Ocak 2016
JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER
Danışman Jüri Üyeleri
İsmail Cingöz, Yönetim Kurulu Başkanı (KYM)
Necdet Muhsin Varlı, İnşaat Mühendisi (KYM)
Asıl Jüri üyeleri
Bünyamin Derman, Y. Mimar, İstanbul / Türkiye
Freek Persyn, Mimar, Brüksel / Belçika
Matti Kuittinen, Mimar, Helsinki / Finlandiya
Murat Soygeniş, Mimar, Prof. Dr. İstanbul / Türkiye (Jüri Başkanı)
Oscar Tenreiro, Mimar, Karakas / Venezuela
Yedek Jüri üyeleri
Francesco Zuddas, Mimar, İtalya
Selim Vanlı, Mimar, Ankara / Türkiye
Seza Filiz, Yrd. Doç. Dr., Mimar
Raportörler
Burcu Sevinç, Mimar
Turgut Karamehmet, KYM
Yürütme Kurulu
Levent Eyüpoğlu, KYM Genel Başkan Yardımcısı
Hasan Dalan, KYM Bilişim Koordinatörü
Ülkü Atlamaz, KYM Gönüllüsü
Cevdet Meriç, Prof. Dr., Makine Mühendisi
Öncü Atasayan, Yrd. Doç. Dr., Peyzaj Mimarı
Melek Dönmez, Mimar
Kadir Karakoç, Mimar
YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI
Yarışma, mimar ve mimarlık öğrencilerine açıktır.
1. Mimar kategorisi katılım koşulları; mimar olduğunu belgeleyen yarışmacı bireysel veya ekip halinde, birden fazla öneri ile katılabilir. Yarışmacı diplomasını ya da odaya üye olduğunu gösteren belgenin taranmış halini teslim esnasında projeleriyle birlikte sitede gösterilen ilgili yere yüklemek zorundadır. Ekip olarak katılım durumda tüm ekip mimar olduğunu gösterir belgeleri yüklemelidir.
2. Mimarlık öğrencileri kategorisi katılım koşulları; mimarlık öğrencisi olduğunu belgeleyen yarışmacı bireysel veya ekip halinde, birden fazla öneri ile katılabilir. Yarışmacı mimarlık öğrencisi olduğunu gösteren belgenin taranmış halini teslim esnasında projeleriyle birlikte sitede gösterilen ilgili yere yüklemek zorundadır. Ekip olarak katılım durumda tüm ekip mimarlık öğrencisi olduğunu gösterir belgeleri yüklemelidir.
Proje ekibinde yer alanların mimar veya mimarlık öğrencisi olması zorunludur. Yarışma sürecinde, birlikte çalışmanın, disiplinler arası ilişkiyi güçlendirecek bir deneyim oluşturacağı öngörüsüyle, yarışmaya farklı mesleklerden oluşan bireylerin de sürece dâhil olması önerilmektedir. Farklı disiplinden olan kişiler belgeleme zorunluluğu olmaksızın danışman ya da yardımcı olarak sürece dâhil olabilirler. İsimleri sitedeki ilgili yerlere kaydedilir. KYM çalışanları, yarışma jüri üyelerinin ve raportörlerin birinci dereceden yakınları ve yarışmanın hazırlanmasında yer almış kişiler yarışmaya katılamaz.
YARIŞMAYI AÇAN KURUM VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
KYM (Kimse Yok Mu Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği)
Adres: Mimar Sinan Mah. Basra Cad. No:24 Sultanbeyli / İstanbul / Türkiye
E-posta: [email protected]
Tel: +90 216 521 80 80 Faks: +90 216 520 16 16
www.kimseyokmu.org.tr

Leave a Comment