Liberland Devletinin Planlaması İçin Açılan Yarışmada Türk Ekip Finale Kaldı 1

Liberland devleti, Hırvatistan ile Sırbistan arasındaki yedi kilometrekarelik tarafsız bölgede Monako, Hong Kong ve Singapur gibi örneklerin model alınmasıyla Nisan 2015’te kuruldu. Kurulan yeni ülkenin masterplanını belirlemek için ise Ekim 2015’te tanınmış profesyonel ve akademik jüri üyelerinden oluşan uluslararası yarışma açıldı.

Dünyanın farklı coğrafyalarından yarışmaya katılan profesyonel mimarlar, kentsel tasarımcılar ve mimarlık öğrencileri “Özgür Ülke”nin tanımını yorumlayarak, farklı yaklaşımlar sergilediler. Geçtiğimiz günlerde yarışmanın finalistleri belirlenerek kamuoyuna duyuruldu. Yarışmanın finalistleri arasında, Türkiye’den mimar Sevil Yazıcı liderliğindeki bir ekip de bulunuyor.
Liberland Tasarım Yarışması jüri üyeleri arasında, Patrik Schumacher (Zaha Hadid Mimarlık/Ortak; Architectural Association Design Research Laboratory/Kurucu Direktör), Vedran Mimica (IIT College of Architecture Chicago / Profesör; Cloud Design Based Research Studios/Küratör), Alisa Andrasek (Biothing/Kurucu; Bloom games/Ortak; UCL Bartlett Graduate Architectural Design/Direktör), Bruno Juricic (Mimar; Küratör; Akademisyen Shady a. Michael: Founder of S+studio), Martin Hruska (S.a.l.d studios/Kurucu; Sahne Tasarımcısı, Mimar) ve Jan Petrs (Studio Archistroj/Kurucu Ortak) bulunuyordu.

Proje Hakkında

Proje, parametrik kentsel tasarım ilkelerine göre oluşturulmuş. Amaç, kritik parametre, kural ve ilişkilerin belirlenmesiyle, Liberland masterplanının sistem bütünlüğü içinde oluşturulmasına dayanıyor. Tasarım sürecinin başında mevcut topografya analiz edilmiş. Doğal sistemlerde gözlemlenen toprak aşınması/erozyonu konusu, yönelim, doğrusallık, en-boy arasındaki oranlar gibi kuralların belirlenmesiyle, parsellerin ve bina geometrilerinin oluşturulmasını sağlamış. Bu doğrultuda, parseller ve binalar belirli kuralları tekrar ederken, aynı zamanda farklılaşabilmekte. Master plan silüeti de akıcılık ve süreklilik ilkelerine bağlı kalarak tasarlanmış. Yerleşimde alanın sınırlı oluşundan dolayı, orta ve yüksek yoğunluklu bir kütle dağılımı önerilmiş. Master planda, şartnamenin gerekliliği olarak bölgelere ayırma ilkesi uygulanmamış. Dolayısıyla bina programları ve geometrileri sistemin sunduğu kurallarla esnek olarak değerlendirilebilir nitelikte. Proje kapsamında, Sırbistan’ı Hırvatistan’a bağlayan bir ana yol ile bunu besleyen yan yollar oluşturulmuş. Toplu taşımanın ise ana aks üzerindeki tramvay ile gerçekleştirilmesi önerilmiş. Sistemin mevcut durumda sunduğu inşaat alanı 9.669.103 m2 olup, senaryo çerçevesinde projenin yaklaşık 340.000 kişinin yaşam koşullarını sağlayabilmesi planlanmış. Ayrıca, doğal ekosistemin korunması için 1.293.967 m2 orman alanı ile binaların arasında 392.046 m2 park alanı önerilmiş. Master plan çalışması ile Liberland’ın, Avrupa’daki teknoloji ve inovasyon merkezi olarak konumlanması öngörülmekte.

Proje Ekibi

ParaMaterial, Tasarım ve Araştırma
Tasarım Lideri: Mimar Sevil Yazıcı (İTÜ, AA)
Yarışma Ekibi: Sevil Yazıcı, İsmail Şahin