Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Mimari Proje Yarışması 1

Yarışmanın Türü ve Şekli
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. Maddesi ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda Lüleburgaz Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen serbest, ulusal ve iki aşamalı, mimari proje yarışmasıdır.
Yarışmanın Konusu ve Amacı
Lüleburgaz, Trakya Bölgesinde Edirne-İstanbul D 100 Karayolu üzerinde İstanbul’u Trakya’nın iç bölgelerine bağlayan yolların önemli bir kavşak noktasındadır. Lüleburgaz bu bağlamda ara durak olmasının yanı sıra çevredeki yerleşimlerin de merkezi olacak şekilde önem kazanmaktadır.Belediyelerin var oluş nedenlerinden biri de insan hayatının kalitesini arttırmaktır. Hayat kalitesini arttırmak sadece altyapı hizmetleriyle değil, kültürel, eğitim ve sosyal hizmetlerle gerçekleştirilen plan, program ve projelerle mümkündür. Vizyonumuzda da belirtilen “Soyadı Kültür olan Lüleburgaz” için, Lüleburgaz Belediyesi olarak “Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi” projesinin hayata geçirilmesi amacıyla “Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Mimari Proje Yarışması” açılmıştır.Yarışmanın konusu; İmar Planında tanımlanan ve yaklaşık 20.650 m2 büyüklüğünde olan yapı adasında, “Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi” nin tasarlanmasıdır.Yarışmanın amacı; mevcut İmar Planlarına uygun, çevreye uyumlu, kentin kimliğini yansıtan, bölge ve şehir halkının kullanımına yönelik toplum yararını gözeten, kentsel yaşam kalitesine katkı sağlayan, güzel sanatları teşvik eden, peyzaj tasarımları ile desteklenen açık alanlarıyla çevrenin yeşil alan kullanımını geliştiren ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ile tüm Mühendislik alanlarında çağdaş, ekonomik çözümler öneren özgün projelerin elde edilmesidir.
Yarışmanın Yeri
Yarışmaya konu olan alan; Lüleburgaz İlçesi, İstiklal Mahallesi’nde, Özgürlük Caddesi ve Görkem Sokak kesişiminde kalan, Meslek Lisesi arkasında yer alan taşınmazdır. Alanın sınırları şartname eklerinde verilmiştir. Yapılaşılacak alan Bölge 1 ve yapılaşılmayacak alan Bölge 2 olarak gösterilmiştir.
Yarışmaya Katılma Esasları
1. Aşama için:
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,
Ekip olarak katılımlarda Mimar bir üyeyi ekip başı belirlemiş olmak,
Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak,
Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,
Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek, (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)
Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak,
2. Aşama için:
Ekip içerisinde bir Peyzaj Mimarı bulundurmak,
Akustik, statik, mekanik, elektrik ve gerekli görülen diğer uzmanlık alanlarından danışmanlık alma,
Ekip üyesi Peyzaj Mimarı ile danışmanlık alınan uzmanların ilgili Oda üyesi olması ve meslekten men cezası bulunmaması gerekmektedir.
Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.
Yarışma Takvimi
Yarışmanın İlanı 20 Ağustos 2015, Perşembe
Yer Görme 2 Eylül 2015, Çarşamba
Birinci Aşama Son Soru Sorma Tarihi 4 Eylül 2015, Cuma
Birinci Aşama Cevapların Gönderilme Tarihi 8 Eylül 2015, Salı
Birinci Aşama Proje Teslim Tarihi 14 Ekim 2015, Çarşamba
Birinci Aşama Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi 19 Ekim 2015, Pazartesi
Birinci Aşama Sonucunun Bildirimi 23 Ekim 2015, Cuma
İkinci Aşama Son Soru Sorma Tarihi 5 Kasım 2015, Perşembe
İkinci Aşama Cevapların Gönderilme Tarihi 10 Kasım 2015, Salı
İkinci Aşama Proje Teslim Tarihi 11 Aralık 2015, Cuma
İkinci Aşama Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi 14 Aralık 2015, Pazartesi
Sonuçların İlanı 17 Aralık 2015, Pazartesi
Sergi Tarihi: 18 Aralık 2015
Kolokyum ve Ödül Töreni: 19 Aralık 2015
Jüri Üyeleri ve Raportörler
Danışman Jüri Üyeleri
Emin HALEBAK, Makine Mühendisi, Lüleburgaz Belediye Başkanı
Murat ERMEYDAN, Peyzaj Yüksek Mimarı, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şube Başkanı
Kemal SUNER, Elektronik ve Haberleşme Yüksek Mühendisi
Mahmut TÜRKER, Akustik Danışman
Asli Jüri Üyeleri
Boğaçhan DÜNDARALP, Mimar (DEÜ), Jüri Başkanı
Hüseyin Sinan OMACAN, Mimar (İTÜ)
Ali CENGİZKAN, Mimar (Prof. Dr., ODTÜ)
Semra UYGUR, Yüksek Mimar (ODTÜ)
Murat AKSU, Yüksek Mimar (İTÜ)
Arzu KUTKAM NUHOĞLU, Peyzaj Yüksek Mimarı (AÜ)
Kanat Burak BOZDOĞAN, İnşaat Mühendisi (Dr., EÜ)
Yedek Jüri Üyeleri
Ozan ÖZTEPE, Yüksek Mimar (YTÜ)
Seda BİLDİK ERDOĞMUŞ, Yüksek Mimar (MSGSÜ)
Nilüfer KART AKTAŞ, Peyzaj Mimarı (Yrd. Doç. Dr., İÜ)
Kadir KILINÇ, İnşaat Mühendisi (Dr., DEÜ)
Raportörler
Zeynep TÜFEKÇİOĞLU, Endüstri Mühendisi (DÜ)
Öncül Kırlangıç YOLDAŞ, Yüksek Mimar (MSGSÜ)
Burcu BAĞCI, Mimar (LAÜ)
Yarışma Başvurusuna İlişkin Esaslar
Yarışmaya katılmak isteyenler 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında “Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Mimari Proje Yarışması” na kayıt yaptıracaklardır. Yarışma bedeli “Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Mimari Proje Yarışması” açıklaması ile Lüleburgaz Belediyesine ait Ziraat Bankası Lüleburgaz Şubesi IBAN: TR 480001000103085703735001 no’lu hesabına yatırılacaktır. Alınan dekont, isim ve iletişim bilgileri ile birlikte raportörlük adresine elden teslim edilecek veya e-mail, posta-faks (faks: 0 288 417 47 79) ile gönderilecektir. Dekontu alan belediye, yarışma şartnamesi ve eklerini yarışmacıya elektronik ortamda verecek veya adresine gönderecektir.
Şartname ve ekleri idarenin web adresinden de (www.luleburgaz.bel.tr) indirilebilecektir.
Yarışma katılım bedelini yatırmak ve dekontu yarışma raportörlüğüne teslim etmek için son tarih 30 Eylül 2015, saat 18.00’dır.
Şartname Temin Adresi
”Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Mimari Proje Yarışması” Raportörlüğü
Adres: Lüleburgaz Belediyesi Hizmet Binası Plan Proje Müdürlüğü Özerler Mahallesi Hal Sokak No:1 Lüleburgaz/KIRKLARELİ
Telefon numarası: (0288) 417 10 12 Dahili: 1229
GSM: 0507 511 55 97
Faks: (0288) 417 47 79
Elektronik posta adresi: [email protected]
Yarışmayı Düzenleyen İdareye İlişkin Bilgiler
Yarışmayı açan kurum: Lüleburgaz Belediyesi
Adresi: Özerler Mahallesi Hal Sokak No:1 Lüleburgaz/KIRKLARELİ
Telefon numarası: (0288) 417 10 12 Dahili: 1229
Faks: (0288) 417 47 79
İnternet adresi: www.luleburgaz.bel.tr
Elektronik posta adresi:[email protected]

Leave a Comment