Marka Oluşturmak

Ürün ya da hizmetlerin hem fiziksel hem de kimyasal özelliklerinin yanı sıra markaları ile de yansıttığı bazı psikolojik ve duygusal özellikler vardır. Bu özellikler tüketicinin zihninde bir imaj oluşmasınısağlar. Bu yüzden marka oluşturmak isim olmanın ötesinde bir imaj, bir kimlik ya da konumlandırmaya hizmet eden bir kavramdır.

Marka Nedir?

İşletmenin/ firmanın verdiği hizmetleri ya da ürettiği malları bir başka işletmenin ürün ve hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan şekil, logo, sözcük, harf, sayı, resim ya da çizim gibi görülebilen ya da ifade edilebilen ve baskı yoluyla yayarak çoğaltılabilen her türlü işarete marka ismi verilir.

Marka Nasıl Oluşturulur?

Bir marka oluşturmak için öncelikle hedef kitlenin ve piyasadaki rakiplerin çok iyi araştırılması gerekir. Odak ve markanın kişiliğine karar verildikten sonra markanın adınıbulmak gerekir, isim ve sloganın ardından markanın görünümüne karar verilmeli, bu renkler ve yazı fontları ile ortaya çıkan bir durumdur.

Markanın görünümünün hemen ardından yapılması gereken logoyu tasarlanmaktır. En son ise markalaşma çalışmalarına başlanmalı ve yapılan kampanya ve reklamlarla markanın büyütülmesi sağlanmalı. Marka ile ilgili herhangi bir karar almadan önce potansiyel müşteri kitlesi ile birlikte rakipler ve sektördeöğrenilmesi gerekenlerin araştırılması gerekir.

Ulaşılması gereken müşteri kitlesi ürünü ya da hizmeti en kolay şekilde satıldığı kitledir, onların ilgi alanlarına hitap eden bir marka oluşturmak verilen en doğru karar olacaktır. Marka oluşturmak özellikle ilk etapta çoğu insan için herhangi bir anlam ifade etmez. Bu nedenden dolayı oluşturan markayı odak etrafında geliştirmek gerekir. Bunun için de öncelikle marka ile ilişkilendirilmesi gereken kelimeler metaforlar ya da konseptler tanımlanmalı, bir iş sahibinin karar vermeden önceki en önemli konusu markanın adı olmalı. Çünkü marka adı ardından seçilen logoyu, domain adresini hatta pazarlama stratejisini etkiler,

Markayı Oluşturan Elementler Nelerdir?

Marka yalnız bir logo ile ya da isim ile sınırlı değildir, insan üzerindeki tüm duygulara etkisi olan özelliklerin bir birleşimidir; bu nedenden dolayı markanın birçok unsuru vardır. Bunlar isim, logo, renk, vizyon, şekil, mesaj ve grafiktir.

Kurumsal Kimlik

Kurumsal kimlik ise pazarlamada kurumun görünen yüzüdür. Kurumun kendini ifade etme şeklidir. Bu genellikle belirli sınırlarla çizilen ve değişmeyen ifadedir. İşletmeyi ya da markayı hatırlatan bir tasarım, bir logo ya da bir renk olabilir. Kurumsal kimlik tasarımı içinde logodan ofis dizaynına kullanılan araçlardan çalışanların giyimine antetli kağıtlardan tabelalara, ambalajlara hatta faaliyet raporuna kadar her şeyin ne ölçüde ve nasıl kullanılacağı kurumsal kimlik ile belirlenir.

Bir nevi kurumsal kimlik işletmenin imzasıdır ve kesinlikle değişime kapalıdır. Kurumsal kimlik çalışmalarında marka oluşturmak içinöncelikle firma amblemi üzerinde işe başlanır, amblem renginin her durumda aynı değerde basılması ya da yazı tipinin hiçbir zaman değişmemesi kurumsal kimlik çalışmasının temelini oluşturur. Çünkü kurumsal kimlik bir firma ya da işletme için oluşturduğu imajla ve tüketicinin aklında kalması ile tamamlanır. Reklam yatırımlarında başarının elde edilebilmesini sağlayan kesinlikle kurumsal kimlik çalışmasıdır.

Kurumsal kimlik örneklerini inceleyin

Web Sitesi

Markaları ya da kurumları hedefledikleri amaca ulaştıran ve gerek hizmetlerini gerekse ürünlerini internet ortamında yapılan planlama ve uygulama sürecin de vitrin edilmesine web sitesi denir. Web sitesi oluşturulmasının birçok yararı vardır, öncelikle işletme ya da firmalar müşterilerini belirler, belirlenen müşteriler farklılaştırabilir ve onlarla özel etkileşime geçebilirler.Kurumsal web sitesi marka oluşturmak içinkimliği ön plana çıkacak altyapıya sahip şekilde tasarlanmalıdır.

Logo

Logo firmaları ya da firmalar tarafından üretilen ürünlerin veya hizmetlerin üzerine konulan herhangi bir işaret malın ya da hizmetin benzerlerinden ayırt edilmesini sağlar. Web tam olarak elde edilmesine olanak sunar. Logo ürünün ya da kuruluşun tüm özelliklerini yansıtır; çünkü logo aynı zamanda işletmelerin kişiliğini ortaya koyar. Bundan dolayı kesinlikle özgünçalışmalar olmalı gerek biçim gerekse renk olarak bir bütünlük taşımalı. İşletme ya da markalar için logo olmazsa olmazdır. Nasıl ki markası olmayan bir işletme olmazsa logosu olmayan bir işletmede olmaz. Bundan dolayı marka oluşturmak için işe öncelikle logo tasarım çalışması ile start verilmelidir.

Logo tasarım örneklerini inceleyin.