MimED 2015 Öğrenci Proje Yarışması 1

Mimarlık Eğitimi Deneği [MimED] tarafından bu yıl 14.sü düzenlenen MimED 2015 Öğrenci Proje Yarışması’na Türkiye ve KKTC’deki mimarlık bölümü öğrencileri “2014-2015 güz”, “2014-2015 bahar” ve “2014-2015 yaz” dönemlerinde stüdyolarda yaptıkları projelerle başvurabilirler. MimED 2015 Mimarlık Öğrencileri Proje Ödülleri 1. Yıl, 2. Yıl, 3. Yıl ve 4. Yıl olmak üzere dört kategoride verilecektir. Bitirme ve son yarıyıl projeleri yarışmaya dahil değildir.
Takvim
Yarışmanın İlanı: 5 Kasım 2015
Projelerin Teslimi*: 2 Aralık 2015 I 11.00 – 18.00, İTÜ Taşkışla Kampüsü I 203 koridoru
Jüri Değerlendirmesi: 5-6 Aralık 2015
Sonuçların İlanı / Ödül Töreni – Kolokyum: 7 Aralık 2015 Pazartesi 17:00, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Taşkışla 109
Proje Sergisi: 7-21 Aralık 2015, İTÜ Taşkışla Kampüsü 203 koridoru
* Posta ile gelen projelerde kabul için postaya verilen tarih [en son 2 Aralık 2015] dikkate alınacaktır.
JÜRİ
Deniz ASLAN [öğr.gör.dr., itü]
Çiğdem DEMİREL EREN [öğr.gör.dr., itü]
Alper DERİNBOĞAZ [y.mimar, itü / ucla]
Selim ÖKEM [doç.dr., ytü]
Oya PAKDİL [prof.dr.,mef üniversitesi]
Ayşen SAVAŞ [prof.dr., odtü]
Semra TEBER YENER [dr., odtü/école d’arch. paris-villemin]
Raportör
Meltem BASLO [araş.gör.dr., itü]
ÖDÜLLER
MimED öğrenci yarışmasında her bir kategori için bir adet ‘başarı ödülü’, bir adet ‘teşvik ödülü’ ve jüri tarafından belirlenen sayıda ‘jüri özel ödülü’ verilmektedir.
Tüm ödül alan katılımcılara sertifika, ‘başarı ödülü’ ve ‘teşvik ödülü’ alan katılımcılara sertifikaya ek olarak para ödülü verilmektedir.
MimED her yarışma dönemi için para ödüllerinin miktarlarını bütçe olanakları içerisinde belirler.
MimED2015 için her kategoriden seçilen başarı ödülüne 1.500TL, teşvik ödülüne ise 750TL para ödülü verilecektir.
Ödül alan tüm projeler MimED tarafından hazırlanacak kitapta – proje sahibi tarafından aksi istenmedikçe – yer alacaktır. Yarışmaya katılan diğer tüm projeler de kitap içinde bir görselle temsil edilecektir.