Safranbolu Belediyesi 16. Altın Safran Fotoğraf Yarışması 1

Safranbolu Belediyesi tarafından “Kültürel Miras ve Korumacılık’tır” konulu 16. Altın Safran Fotoğraf Yarışması düzenleniyor yarışma hakkında detaylı bilgi haberimizde…
Konu:
Kültürel Miras ve Korumacılık’tır. Yan Tema: “Mimari’de Işık”tır.
Yarışmanın Amacı:
Tüm Dünyanın ortak sorumluluğunda olan somut miras alanlarına dikkat çekmek, aynı zamanda yok olmaya yüz tutan soyut kültürel mirasa sahip çıkmaktır.
Yarışma Bölümleri:
Yarışma tek kategorilidir: Renkli Baskı Fotoğraf
Katılım Şartları:
* Yarışmaya katılım ücretsizdir
* Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri, TFSF temsilcisi, Yarışma Sekreteryası ve Safranbolu Belediyesi personeli dışında; son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş amatör, profesyonel ve tüm fotoğraf meraklılarına açıktır.
* Fotoğraflar kısa kenarı 20 cm, uzun kenarı 30 cm olacak şekilde paspartusuz-çerçevesiz, sadece basılı olarak gönderilmelidir. Ayrıca fotoğraflar baskıları dışında en az 300 dpi çözünürlükte (2400 pixel), fpg/JPEG formatta, baskı kadraj ve boyutunda dijital ortamda CD/DVD’ye kayıtlı olarak gönderilecektir.
* Fotoğrafların Türkiye sınırları içinde çekilmiş olması gerekmektedir.
* Yarışmacılar, geleneksel veya modern her türlü fotoğrafik tekniği özgürce kullanabilirler. Deneysel çalışmalar ve manipülasyonlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
* Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan uluslararası herhangi bir yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme; ulusal bir yarışmada ödül ve mansiyon almış fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Anılan fotoğrafın bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan uluslararası herhangi bir yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme; ulusal bir yarışmada ödül ve mansiyon, almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Fotoğrafın yarışma organizasyonları dışında sergilenmiş veya yayınlanmış olması ise; yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.
* Yarışmaya her katılımcı en fazla 5 (beş) eser ile katılabilir. Her yarışmacı ancak bir ödül alabilir. Ancak dereceye giren yarışmacıların eserleri sergilenmeye değer eserler arasına seçilebilir. Yani bir yarışmacı hem dereceye girebilir hem de diğer bir eseri ya da eserleri sergilenmeye değer eserler arasında yer alabilir.
* Eserlerin en geç 09 Eylül 2015 saat 17.00’ye kadar yarışma sekreteryasına elden ya da posta/kargo yolu ile ulaştırılmış olması gerekmektedir. Posta veya kargo ücretleri yarışmacılar tarafından ödenecektir. Posta/kargo yoluyla gönderilecek fotoğrafların tüm sorumluluğu katılımcıya ait olup, posta/kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. E-posta ile gönderilen eserler kabul edilmeyecektir.
* Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
* Kural ihlali yaptığı belirlenen katılımcının kazandığı ödül, sergileme, unvan ve tüm kazanımları geri alınır; ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
* Kural ihlali yapan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince 1 (bir) yıl süreyle kısıtlanır. Kural ihlalinin tekrarlanması halinde katılımcı TFSF onaylı yarışmalardan süresiz men edilir. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
* Yarışmaya gönderilen CD/DVD’ler ve baskılar eser sahibine geri gönderilmeyecek; ödül alan ve sergilenmeye değer görülen eserler hariç TFSF temsilcisi gözetiminde imha edilecektir.
* Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda TFSFU/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi ve TFSF YK ile Düzenleme Kurulu kararı geçerlidir.
Fotoğrafların İşaretlenmesi ve Gönderilmesi
* Katılımcı kendisine 5 (beş) rakamdan oluşan bir rumuz belirleyecektir.
3 / 5
* Fotoğrafların arka yüzünün sağ altı köşesine yapıştırılacak bir etiket üzerine rumuz, fotoğrafın sıra numarası, fotoğrafın adı ve çekildiği yer ve yılı Katılım Formu’ndaki sırada yazılmalıdır.
* CD/DVD üzerine yalnızca yarışmacının oluşturduğu beş rakamdan oluşan rumuz yazılmalıdır.
* Katılım formu eksiksiz olarak doldurulmalı, imzalanmalı, fotoğrafların kayıtlı olduğu CD/DVD ve katılım formu, üzerinde sadece katılımcının rumuzu yazılı bir zarfın içine konulmalıdır.
* CD/DVD kaydında fotoğrafların adlandırılması katılım formundakiyle aynı olmalıdır. Örneğin: 12345-1, 12345-2, …
* Baskı fotoğraflar, CD/DVD ve Katılım Formu’nun içine konulduğu zarf, korunaklı bir zarf içinde gönderilmelidir.
* Fotoğraf ve CD/DVD kaydını içeren gönderinin hasar ve zedelenmelerinden Düzenleyici Kurum sorumlu değildir.
* Katılım formunu imzalayarak bu yarışmaya katılan yarışmacı tüm katılım şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.
Yarışma Takvimi:
Yarışmanın Başlangıç Tarihi : 16.06.2015
Son Katılım Tarihi : 09.09.2015 Çarşamba /saat 17.00
Seçici Kurul Toplantısı : 14.09.2015
Sonuç Bildirim Tarihi : 16.09.2015
Ödül Töreni ve Sergi : 10.10.2015
Yarışma Sekreteryası:
Z. Yunus ERASLAN
Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
E-posta : [email protected]
Telefon : 0370 725 52 52 – 0370 725 52 65 4 / 5
Faks : 0370 725 52 66
Çeşme Mah. Şekerci Sok. No: 6 Tarihi Belediye Binası
Çarşı-Safranbolu /KARABÜK
Ödüller:
Birincilik : 5000.- TL+ Altın Safran Ödül Heykelciği
İkincilik : 3000.- TL+ Altın Safran Ödül Heykelciği
Üçüncülük : 2000.- TL+ Altın Safran Ödül Heykelciği
Jüri Özel Ödülü : 1000.- TL+ Altın Safran Ödül Heykelciği
Sergileme(en fazla 20 adet) : 100 – TL
Grafik haber.net

Leave a Comment