Seul Büyükşehir Belediyesinden biyosentetik ekolojiye odaklanan yarışma 1

Yarışmada, kentsel dönüşümde bir araç olarak biyosentetik ekolojiye odaklanan ve Seul Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürülebilir kentsel yenilemede toplumsal bütünleşmeyi kurgulamak üzerine yeni çalışmalarını yansıtacak fikirler bekleniyor. Katılımcılar, Namsan’daki Haebangchon köyünü büyük bir kentsel parka dönüştürmek üzerine çalışmalar yürütecek. 2015’ten bu yana alanın yaban hayatı koruma alanı olarak dönüştürülmesi gündemde. Seul Büyükşehir Belediyesi bu alanda yerel halkın katılımıyla kademeli bir kentsel yenileme öngörüyor.
Yarışmacılardan insanların ve kentsel altyapının doğal çevreyle uyum sağlayacağı organik bir habitat vizyonu sunması bekleniyor. Yarışmanın kilit odak noktası insanüstü yoğunluk, biyorsentetik çeşitlilik, sosyal sürdürülebilirlik ve kentsel yenileme olacak.
Ödüller
1. ödül (1 takım): 5.000.000 KW ve sertifika
2. Ödül (2 takım): 2.500.000 KW ve sertifika
3. Ödül (5 takım): 1.000.000 KW ve sertifika
Mansiyon ödülleri (20 takım): Sertifika
Jüri
Minsuk Cho, mimar, Massstudies, (jüri başkanı)
Gwangya Han, Prof., Dongguk University
Marc Brossa, mimar
Laurent Pereira, mimar

Leave a Comment