Sürdürülebilirlik ve Çevre Dostu Sistemler Üniversitelerarası Proje Yarışması 2 1

Mimarlık Yarışması Konu ve Kapsam
Okul, hem bir bilgi yuvası hem de sosyal etkinliklerin yerine getirildiği bir kurumdur. Okul ve toplum karşılıklı konulmuş iki ayna gibidir. Bu durumda okul sadece bilimsel bilginin verildiği bir mekân olarak algılanmamalı; doğa ile uyumlu, kültürel birikimlerin buluştuğu ve sosyal ilişkilerin sonucunda yaşam kalitelerini belirleyen bir fiziksel girdi olarak algılanmalıdır. Yaşantıyı zenginleştiren bireylerin yetişmesi için oluşturulan mekânlarla beraber, çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik kavramlarının bir arada olduğu bu öğrenci fikir yarışmasında Türkiye’de sürdürülebilir okul kavramı ile farklı okul modellerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
MühendislikYarışması Konu ve Kapsam
Sürdürülebilir, çevre dostu, az enerji tüketen ve ihtiyaç duyduğu enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan sağlayan binaların inşaatı ve dönüşümü, disiplinler arası işbirliği gerektiren bütünleşik bir süreçtir. Farklı disiplinlerin bir araya gelmesiyle belirlenecek olan iş yapım yöntemleri, sürdürülebilirlik konusuna eğilim ve iş sağlığı güvenliği konusunda fikir ve ürünlerin doğmasına katkıda bulunacaktır. Bu bağlamda çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik kavramlarının sağlandığı çalışma alanında meydana gelebilecek insani ve maddi kayıpların önüne geçmek için öngörülen tehlike ve risklerin iş yapım yöntemlerinde yer aldığı ve çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik kavramlarının sağlandığı bir öğrenci fikir çalışmasıdır.
Katılım Koşulları ve Kurallar
Türkiye ve KKTC Üniversitelerinde İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Çevre Mühendisliği ve Şehir Bölge Planlama bölümlerinde öğrenim gören T.C. vatandaşı veya yabancı uyruklu lisans öğrencileri katılabilir.
Yarışma Üniversitelerin ilgili bölümlerinin tüm sınıflarına (1.-2.-3.-4.) açıktır.
Ekiplerde profesyonel kişi bulunamaz.
Yarışmacılar yarışmaya bireysel veya en fazla 5 kişiden oluşan ekiple katılabilir. Yarışmacı üyeler başvuru tarihinden proje teslim tarihine kadar geçen sürede lisans eğitimine devam ediyor olması gerekmektedir.
Bir öğrenci yalnızca bir takımda yarışmaya katılabilir.
Yarışmacılar yarışmanın son teslim tarihine kadar www.ronesans.com/yarisma internet sayfasında belirtilen başvuru formunu tüm takım üyelerinin bilgileri ile eksiksiz doldurmak zorundadır.
Yarışmacıların, yarışmayı açan Rönesans Holding çalışanlarının ve yarışma ile ilgili işlemleri hazırlayan, yürüten, sonuçlandıran veya onaylayan Seçici Kurul üyelerinin birinci dereceden akrabaları arasında olmamaları gerekmektedir.
Seçici Kurul çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmaları gerekmektedir.
Yarışmayı açan Rönesans Holding’de, bu yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamaları gerekmektedir.
Yarışmaya katılabilmek için yarışmanın ilan edildiği 12 Ekim 2015 ve son teslim tarihi olan 19 şubat 2016 tarihleri arasında üniversitelerin İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Çevre Mühendisliği ve Şehir Bölge Planlama bölümlerinde öğrenci olmaları esastır.
Yarışma Şartnamesinde öngörülen koşullara uymak.
Ödüller
1.lik Ödülü 20.000 TL
2.lik Ödülü 16.000 TL
3.lük Ödülü 14.000 TL
Mansiyon Ödülü 10.000 TL
*Her iki yarışma içinde ayrı ayrı aynı ödüller verilecektir.
Takvim
Yarışma Başvuru Başlangıç Tarihi 12 Ekim 2015
Projelerin Teslimi için Son Tarih 19 Şubat 2016
Jüri Değerlendirmesi 22 – 26 Şubat 2016
Sonuçların İlanı 29 Şubat 2016