TEDAM logosunu arıyor! 1

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türk Eximbank A.Ş. ve İstanbul Ticaret Üniversitesi işbirliği ile kurulan, aynı zamanda Türkiye’nin ilk ve tek dış ticaret araştırma merkezi olan TEDAM, dijital çalışmaları için Baharat Digital ile anlaştı.
TEDAM’ın Baharat Digital işbirliğinde hayata geçirdiği ilk proje ise “TEDAM logosunu arıyor!” yarışması oldu.
21 Kasım 2014 Cuma günü başlayıp bir ay boyunca devam edecek olan tasarım yarışması ile TEDAM’ın kurumsal logosu belirlenecek ve seçilen logonun sahibi 10 Bin TL ile ödüllendirilecek. Tasarımcılar yarışmaya TEDAM web sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ile katılabilecek.
Yarışma hakkında detaylı bilgi ve online başvuru için www.tedam.org.tr internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
YARIŞMA TAKVİMİ :
Yarışma İlan Tarihi                                                    :           21 Kasım 2014
Son Teslim Tarihi                                                      :           31 Aralık 2014
Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi                            :           7 Ocak 2015
Sonuç İlan Tarihi                                                       :           9 Ocak 2015
Ödül Töreni Tarihi                                                     :           15 Ocak 2015
 
KISACA TEDAM :
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türk Eximbank A.Ş. ve İstanbul Ticaret Üniversitesi işbirliği ile kurulan TEDAM Türkiye’nin ilk ve tek dış ticaret araştırma merkezidir. Merkezimiz, dış ticaret alanında araştırmalar yapmak ve ihracatçıların değişen ihtiyaçlarına yenilikçi öneriler geliştirmek amacıyla oluşturulmuş genç, dinamik ve nitelikli kadrosu ile evrensel bir düşünce kuruluşu olma misyonu taşımaktadır. TEDAM’ın 2023 vizyonu, akademik esneklik içinde disiplinler arası çalışmaları bünyesinde yürüterek dış ticareti ilgilendiren konularda aktif ve belirleyici rol almak ve bu alanda dünyada saygın bir yer edinmektir.
TEDAM LOGO TASARIM YARIŞMASI HAKKINDA :
TİM, Türk Eximbank A.Ş. ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Araştırma Merkezi’nin (TEDAM) kurumsal yapısında kullanılmak üzere logo tasarımı için düzenlenen yarışmadır. Tasarlanacak logo, TEDAM’ın ulusal ve uluslararası platformlarda temsil edilme hedefini, kimliği ve prestijini, vizyon, misyon ve değerlerini göz önünde bulundurmalı ve üniversite bünyesinde güçlü bir birim olgusu ön plana çıkarılmalıdır.

* YARIŞMA KARARI

LOGO TASARIM YARIŞMASI DEĞERLENDİRME JÜRİSİ NİHAİ KARARI
Logo Tasarım Yarışması internet sitesi üzerinden online olarak yürütülmüş, başvurular 04.01.2015 Pazar günü saat 22.00 itibariyle sona ermiştir. Yarışmaya 309 katılımcı 726 tasarım ile başvurmuş ve sonuçlar 12.01.2015 Pazartesi günü yarışma web sitesinde ilan edilmiştir. Yarışma şartnamesinde “değerlendirme jürisi tarafından kopya olduğu anlaşılan tasarımlar yarışma dışı kalacak, ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü iade edecek ve bu durumda idarenin yeni bir logo seçme imkanı peşinen kabul edilecektir.” ifadesine yer verilmiştir. Ayrıca, adayların tasarımlarının kendilerine ait olduğunu başvuru esnasında peşinen kabul, beyan ve taahhüt edecekleri belirtilmiştir.
12.01.2015 tarihinde, sonuçların açıklanmasının ardından, dereceye giren tasarımların özgün olmadığı yönündeki şikayetler tarafımıza da ulaşmış, oluşan hassasiyetlerin zaman kaybetmeden giderilmesi amacıyla yarışma internet sitesinde bir duyuru yapılarak “jüri tarafından tereddütlerin dikkate alınarak nihai kararın en kısa zamanda verileceği” belirtilmiştir.
Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmasının ön koşul olduğu şartnamenin değerlendirme kriterleri kısmında açıkça ifade edilmektedir. Söz konusu tasarımların daha önce başka yarışmalara katılmamış, başka hiçbir yerde ve hiçbir gerekçe ile yayımlanmamış, diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmamaları gerektiği de belirtilmektedir.
Gelinen aşamada yarışma değerlendirme jürisi seçilen çalışmaların özgünlüğü üzerinde yapılan tartışmaları haklı bularak açıklanan kararın iptaline oybirliği ile karar vermiştir. Yoğun emekle hazırlanan ve saygınlık uyandıran diğer çalışmaların ise kurumsal kimliğin yansıtılması bakımından yeterli bulunmadığı sonucuna varmıştır.
Sürece sabırla destek veren, mesai harcayan ve motivasyonumuzu güçlendiren bütün taraflara içtenlikle teşekkür ediyoruz.
Saygılarımızla.
TEDAM

Leave a Comment