(TESKİ) Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması 1

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması
TESKİ hizmet binasının tasarlanması için açılan yarışmanın proje teslim tarihi 10 Kasım 2015
Yarışmanın Türü ve Şekli
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. Maddesi ve “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği” doğrultusunda serbest, ulusal ve tek aşamalı, bir mimari tasarım yarışmasıdır.
Yarışmanın Yeri ve Konusu
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde, Köseilyas Köy Yolu mevkiinde (Köseilyas Caddesi ve Soğancılar Caddesinin kesiştiği kavşakta) yer alan ve2764 ada 1 parselde kayıtlı, imar planlarında Belediye Hizmet Binası (TESKİ) lejantlı, 18.846,62 m2’lik alan üzerinde, TESKİ Hizmet Binasının tasarlanmasıdır.
Mevcut İmar Planlarına uyularak, doğal çevreye uyumlu, kentin kimliğine katkı sağlayacak, bölge ve kent halkının kullanımına yönelik, toplum yararını gözeten, kentsel yaşam kalitesine katkı sağlayan, çevre değerlerini gözeten, çok sayıda seçenekten ekonomik, işlevsel, yenilikçi ve sürdürülebilir yapısal ve çevresel çözümlerin seçilmesi, müelliflerin saptanması ve güzel sanatları teşvik ederek özgün öneriler geliştiren projelerin elde edilmesidir.
Yarışmaya Katılma Esasları
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda bulunmamak;
Ekip olarak katılımlarda TMMOB Mimarlar Odası üyesi bir ekip temsilcisi belirlemiş olmak (İdareyle ilişkilerin yürütülmesinde ekip temsilcisi yetkili ve sorumlu olacaktır);
Jüri üyeleri ve raportörleri belirleyen ve atayanlar ile Belediye veya TESKİ personeli ile Belediye veya TESKİ adına çalışan danışmanlar ve onların çalışanları arasında olmamak;
Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerin 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları olmamak;
Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak;
Şartname alıp, isim ve adres bilgilerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir);
Yarışmayı açan İdarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak;
Bu şartlara uymayanlar, yarışmaya katılmış olsalar dahi, tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.
Yarışma Takvimi
Yarışmanın İlanı: 7 Ağustos 2015
Son Soru Sorma Tarihi: 4 Eylül 2015
Cevapların Gönderilme Tarihi: 11 Eylül 2015
Proje Teslim Tarihi: 10 Kasım 2015
Jüri Değerlendirme Başlangıç Tarihi: 20 Kasım2015
Yarışma Sonucu İlan Tarihi: 26 Kasım 2015
Kolokyum tarihi ve yeri yarışma sonuçları ile birlikte açıklanacaktır.
Yarışma Jüri Üyeleri
Danışman Jüri Üyeleri
Kadir ALBAYRAK Kimya Müh. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı
Nilgün MARMARA Mimar TESKİ Yönetim Kurulu Üyesi
A.Soner ERGİN İnşaat Müh. TESKİ Genel Müdür Yardımcısı
Dilşad ERGİN Mimar Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı
F.Gökhan TANRIÖVER Mimar TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Tekirdağ Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı
Asil Jüri Üyeleri
M. Oğuz ÖZTUZCU (Jüri Başkanı) Y. Mimar ODTÜ
Sadrettin SOYLU Y. Mimar MSGSÜ
Nurbin PAKER Y. Mimar İTÜ
Didem ÖZDEL Y. Mimar ODTÜ
Hasan DÜVENCİ İnşaat Müh. İTÜ
Yedek Jüri Üyeleri
Umut İYİGÜN Y. Mimar İTÜ
Orkun ÖZÜER Y. Mimar İTÜ
Adem BAKIR İnşaat Müh. ERCİYES ÜNİ.
Raportörler
Öznur ARAS Y.Mimar TESKİ Projeler Dairesi Başkanlığı
Nurdan ÖZCAN YALÇIN Mimar Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Bora METİN Elektrik- Elektronik Müh. TESKİ İç. S.ve K. Dairesi Başkanlığı
Raportör Yardımcıları
Sedef BALCI Mimar-İnşaat Müh. TESKİ Projeler Dairesi Başkanlığı
U. Murat BEKTAŞ Jeoloji Müh. TESKİ Projeler Dairesi Başkanlığı
Türker DAL HaritaMüh. TESKİ Projeler Dairesi Başkanlığı
Ödüller ve Ödeme Şekli
Birincilik Ödülü: 65.000,00 TL.
İkincilik Ödülü: 45.000,00 TL.
Üçüncülük Ödülü: 25.000,00 TL.
1. Mansiyon: 15.000,00 TL.
2. Mansiyon: 15.000,00 TL.
3. Mansiyon: 15.000,00 TL.
Jüri gerekli gördüğü takdirde satınalma yapacaktır. Satınalmalar için 20.000,00 TL ödenek ayrılacaktır.
Jüri, değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül, mansiyon ve satın alma tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29. Maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 takvim günü içinde net olarak ödenecektir. Ödemeler, banka hesabına yapılacaktır.
TMMOB Mali İşler Yönetmeliğinin 8. Maddesi uyarınca, ödül, mansiyon, satın alma ve jüri bedellerinin %5’leri tutarındaki kesintiler Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından bloke edilerek ilgili meslek odaları hesabına aktarılacaktır.
Yarışma Başvurusuna İlişkin Esaslar
Yer görme zorunlu olmamakla birlikte, jüri, yarışmacıların yer görmesini tavsiye etmektedir.
Yarışmaya katılmak isteyenler 50,00.-TL (Elli Türk Lirası) karşılığında “Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması ” şartnamesini alabileceklerdir. Yarışma şartname bedelinin,”Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması” açıklaması ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne ait Halk Bankası Tekirdağ Şubesi TR54 0001 2009 3040 0007 0000 45 no’lu hesaba yatırılması ve alınacak dekontun yarışma raportörlüğüne ibrazı gerekmektedir. Yarışma şartnamesi ve ekleri dekont ile birlikte isim, adres, telefon ve e-posta bilgilerini raportörlüğe ileten yarışmacıların e-posta adreslerine gönderilecektir.
Yarışmayı Düzenleyen İdareye Ait İletişim Bilgileri
”Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması ” Raportörlüğü
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) Hizmet Binası Eski cami- Orta cami Mah. Muratlı Cad. No:138/A-B Süleymanpaşa/Tekirdağ
Tel:0 850 450 60 00 Dahili: 6112-6116
E-posta: [email protected]

Leave a Comment