Yüksek lisans öğrencileri Francesca Camilleri, Nadia Doukhi, Alvaro Lopez Rodriguez ve Roman Strukov’dan oluşan Amalgamma isimli ekip Fossilised adını verdikleri proje üzerinde bir yıldır çalışıyorlar.

Üç boyutlu baskı teknolojisi kullanarak büyük ölçekli beton yapılar üretmek için yeni yöntemler inceleyip geliştiren grup araştırmalarının sonuçlarını bir masa ve sütun ile ortaya koydu.

Grup, halihazırdaki üç boyutlu baskı yöntemlerini kullanıyor. İlk olarak hazırbeton, robotik kol yardımı ile katman katman püskürtülüyor ve üretilen strüktür aynı robotik kolun ucuna eklenen ikinci bir özel alet ile püskürtülen tanecikli destek malzemesi tabakasına seriliyor.

Tanecikli destek malzemesi sayesinde yüksek yoğunluklu bir beton strüktür üretiliyor. Her baskının tamamlanması 6 ila 10 saat arasında bir süre gerektiriyor. Ekibin bu tekniği kullanmasındaki bir diğer amaç da, mevcut haliyle mimari ölçekte ilerleme kaydedemeyen üç boyutlu baskı tekniği ile mimari yapım tekniklerini birleştirmek.

Amalgamma, bu destekli püskürtme yönteminin şimdiye kadar üç boyutlu beton tekniğiyle elde edilmiş olan düz ve dikey formların aksine daha hacimsel ve değişken formları tasarlama fırsatı sunduğunu ortaya koyuyor.

Proje, mevcut üç boyutlu baskı tekniğinin mimari ölçeğe uygulanmasındaki en büyük sorunlardan birinin üç boyutlu yazıcının bu gibi ölçeklerde baskı yapması için yapıdan daha büyük ebatlarda olmasından ötürü yapının kendisini değil, yerinde monte edilebilecek parçalarını üretmeyi amaçlıyor.

Ekip bu yöntem ile bir yapının yekpare olarak üretilemeyeceğini ancak bir “yapı yığını” olarak merdiven-zemin-duvar bileşenlerinin üretilebileceğini düşünüyor.

Amalgamma şimdilerde, farklı özellik ve işlevler sahip mimari eleman üretme tekniklerini geliştirmeyi hedefliyor. Nihai amaçları ise, transparan/geçirgen baskı malzemesi kullanarak sıradışı duvar-pencere-zemin bileşenleri üretmek.